Plany studiów

Plany studiów w roku akademickim 2023/2024 

 

Studia pierwszego stopnia  

 

Matematyka  

Nauczanie matematyki i informatyki  

I rok 

II rok 

Matematyka w finansach  

I rok 

Fizyka  

I rok 

II rok 

Fizyka techniczna  

I rok 

II rok 

IV rok 

Inżynieria druku 3D (od roku akademickiego 2024/2025)

I rok

Inżynieria nowoczesnych materiałów  

I rok 

II rok 

IV rok 

Bezpieczeństwo radiacyjne  

Nauczanie fizyki i informatyki    

Technical physics    

Informatyka I stopnia 

 

Studia drugiego stopnia  

 

Matematyka  

I rok 

II rok 

Nauczanie matematyki i informatyki  

I rok 

II rok 

Matematyka w finansach    

I rok 

II rok   

Fizyka (od roku akademickiego 2024/2025)

I rok

Fizyka techniczna    

I rok 

II rok 

Inżynieria nowoczesnych materiałów    

Nauczanie fizyki i informatyki  

Informatyka    

I rok