Dla studentów


Biuro ds. Kształcenia UMCS

Wzory dokumentów

Strona Samorządu Studentów Wydziału MFiI UMCS (Facebook)

Strona Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS (Facebook)

Samorząd Doktorantów UMCS

Statut UMCS 

UMCS na rynku pracy


Dla pracowników


Centrum Kadrowo-Płacowe UMCS

Centrum Badań Naukowych i współpracy Międzynarodowej UMCS

Licencje na oprogramowanie (MOLP) UMCS

samoobsluga.umcs.pl

„Przyjazny Uniwersytet. Wsparcie studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego”


Ogólne


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Lubelski

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Lublin

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii w Lublinie

Biblioteka Główna UMCS

Fundacja UMCS

Biuro Karier UMCS

Biuro Karier UMCS (Facebook)

Centrum Nauki KOPERNIK w Warszawie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Nauki

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Zarząd Główny PTF

Strona główna PAN

PAN Oddział Lublin

Lubelskie Towarzystwo Naukowe

NANO-Tech - strona poświęcona technologi badań obiektów nanoświata

Europejski Matematyczny Serwis Informacyjny

Instytut Matematyczny PAN

MacTutor Archiwum Historii Matematyki

Matematyka Archiwum Serwer WWW

Londyn Mathematical Society

Zentralblatt für Mathematik

American Mathematical Society

Fundusze europejskie 
http://www.fundusze-europejskie.pl/aktualnosci.php?id=318   
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/   

Ośrodek Przetwarzania Informacji  

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Krajowy Punkt Kontaktowy

Regionalny Punkt Kontaktowy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Kapitał ludzki - Narodowa Strategia Spójności (lubelskie)

Ministerstwo Gospodarki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 

Urząd Wojewódzki w Lublinie

Krajowy Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego (KOSZEFS)   

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Portal o Unii Europejskiej

Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju

Statut UMCS

Mapa Google


 Dydaktyczne


Wirtualny Kampus Instytutu Matematyki UMCS

Wirtualny Kampus Instytutu Fizyki UMCS

Wirtualny Kampus Instytutu Informatyki UMCS

Wirtualny Kampus UMCS

Abstrakt Algebra OnLine

CRC Zwięzła Encyklopedia Matematyki

Geometria Center

Interaktywna Matematyka Rozmaitości i Puzzle

Analiza rzeczywistym interaktywne

Strona główna Paula Garrett (Matematyczne applety javy, Kurs Analizy funkcjonalnej)

Shodor Education Foundation, Inc (Matematyczne Programy Edukacyjne)

SOS Matematyka (repetytorium z matematyki wyższej)

Strona główna Xah za (figur geometrycznych Archiwum)

Wiedza i edukacja

Ogólnopolski Klub Demonstratorów Fizyki


 Naukowe 


Bulletin Board przestrzeni Banacha

e-Print Archive (Archiwum Prac Naukowych)

Stały punkt w sieci Theory

European Physical Society

International Mathematical Community

International Mathematical Union

International Association of Mathematical Physics

Math organizations, math societies and math associations


 Praktyczne


Encyklopedia PWN

Słownik języka polskiego PWN

Słownik wyrazów obcych

Pogoda w regionie


 Wiadomości Uniwersyteckie UMCS


Wiadomości Uniwersyteckie UMCS

Archiwum numerów Wiadomości Uniwersyteckich UMCS

 


Telewizja Akademicka TV UMCS


Telewizja Akademicka TV UMCS (na stronie UMCS)