INSTYTUT MATEMATYKI

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin

Kontakt

Sekretariat Instytutu Matematyki UMCS (pokój 227 - II piętro, budynek Starej Fizyki)


mgr Jowita Janocińska


e-mail: jowita.janocinska@poczta.umcs.lublin.pl


Telefon: (81) 537-6120, (81) 537-6121
Fax: (81) 533-3669
e-mail: imsek@hektor.umcs.lublin.pl

Opis


Dyrektor Instytutu Matematyki UMCS


dr hab. Mariusz Bieniek, prof. nadzw. 

Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa IM UMCS (ZRP IM na stronie Wydziału) 

Pokój: 226 (II p., budynek Starej Fizyki), 810 (VIII p., wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6122, (81) 537-6224
e-mail: mariusz.bieniek@umcs.lublin.pl 


Zastępca Dyrektora Instytutu Matematyki UMCS


dr hab. Monika Budzyńska, prof. nadzw.
Zakład Dydaktyki Matematyki IM UMCS (ZDM IM UMCS na stronie Wydziału)

Pokój: 226 (II p., budynek Starej Fizyki), 801 (II p., budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6122, (81) 537-6149
e-mail: monika.budzynska@umcs.lublin.pl


Struktura Instytutu Matematyki UMCS

Pracownicy Instytutu Matematyki UMCS

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Jednostki podrzędne