INSTYTUT MATEMATYKI

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin

Kontakt

Sekretariat Instytutu Matematyki UMCS (pokój 227 - II piętro, budynek A)


 


mgr Kamila Kliszcz-Orzechowska
e-mail: kamila.kliszcz-orzechowska@mail.umcs.pl


Telefon: (81) 537-6169
Fax: (81) 537-5471
e-mail: matematyka@mail.umcs.pl


                                                                                                                                                       


                                                                                                                                                   


 

Opis


Dyrektor Instytutu Matematyki UMCS


dr hab. Mariusz Bieniek, prof. UMCS

Pokój: 226 (II p., budynek A)
Telefon: (81) 537-6122
e-mail: mariusz.bieniek@umcs.lublin.pl 


Zastępca Dyrektora Instytutu Matematyki UMCS


dr hab. Przemysław Matuła, prof. UMCS

Pokój: 228 (II p., budynek A)
Telefon: (81) 537-6102
e-mail: przemyslaw.matula@mail.umcs.pl