INSTYTUT MATEMATYKI

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin

Kontakt

Sekretariat Instytutu Matematyki UMCS (pokój 227 - II piętro, budynek A)


Telefon: (81) 537-6169
Fax: (81) 537-5471
e-mail: imsek@hektor.umcs.lublin.pl


Asystent Dyrektora:dr Dorota Dudek                                                                                                                                                                   


                                                                                                                                                  


 

Opis


Dyrektor Instytutu Matematyki UMCS


dr hab. Mariusz Bieniek, prof. UMCS

Pokój: 226 (II p., budynek A)
Telefon: (81) 537-6122
e-mail: mariusz.bieniek@umcs.lublin.pl 


Zastępca Dyrektora Instytutu Matematyki UMCS


dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS

Pokój: 228 (II p., budynek A)
Telefon: (81) 537-6119
e-mail: monika.budzynska@umcs.lublin.pl