Dla pracowników

Karty ocen okresowych pracowników są do pobrania na stronie serwisu UMCS

Dokumenty związane z zatrudnieniem dostępne są na stronie serwisu UMCS

Wzory innych dokumentów dostępne są na stronie serwisu UMCS