Dla pracowników

Karty ocen okresowych pracowników są do pobrania na stronie serwisu UMCS

Dokumenty związane z zatrudnieniem dostępne są na stronie serwisu UMCS

Wzory innych dokumentów dostępne są na stronie serwisu UMCS

Instrukcja wprowadzania danych Bibliografii Publikacji Pracowników UMCS

Ścieżka dostępu do Systemu SAP - Nauczyciele

Ścieżka dostępu do Systemu SAP - Administracja


 Jak sprawdzić INDEKS CYTOWAŃ oraz H-INDEKS w bazie Web of Knowledge 

H-indeks (Indeks Hirscha) - współczynnik określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora.

1. Wejdź na stronę: http://apps.isiknowledge.com/ 
2. wybierz zakładkę Select a Database
3.  wybierz Web of Science, wpisz nazwisko szukanego autora w następujący sposób:
- nazwisko i inicjał z symbolem *, np. Brosz M* i zaznacz pole Author.
- Po wyszukaniu publikacji w prawym górnym rogu kliknij: Create Citation Report aby sprawdzić łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji oraz H-indeks.
Instrukcja obsługi Web of Science w języku polskim znajduje się na stronie:http://science.thomsonreuters.com/m/pdfs/wos_qrc_po.pdf