Wydziałowa Studencka Komisja Socjalna


Skład Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej - rok akademicki 2015/2016


dr hab. Przemysław Matuła, prof. nadzw. - przewodniczący (prodziekan Wydziału)
mgr Olga Miturzyńska - członek (pracownik dziekanatu)

Przedstawiciele samorządu studentów:

Agnieszka Banach - v-ce przewodniczący

Anna Biernat - członek

Karolina Ogórek - członek

Hubert Lasota - członek

Magdalena Proć - członek