Wydziałowa Studencka Komisja Socjalna


Skład Wydziałowej  Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2023/2024


dr hab. Beata Bylina - wiceprzewodnicząca (prodziekan Wydziału)


mgr Olga Miturzyńska - członek (przedstawiciel Dziekanatu)

Przedstawiciele studentów:

  • Wira Patrycja - Matematyka w finansach, stacjonarne pierwszego stopnia, II rok;
  • Magdalena Szlufarska - nauczanie matematyki i informatyki, stacjonarne I stopnia, III rok;
  • Izabela Kupiec - nauczanie matematyki i informatyki, stacjonarne I stopnia, III rok;
  • Filip Przybysz - Matematyka, stacjonarne I stopnia, III rok;
  • Hubert Rak - Matematyka, stacjonarne I stopnia, III rok.