Wydziałowa Studencka Komisja Socjalna


Skład Wydziałowej  Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2020/2021


dr hab. Przemysław Matuła, prof. nadzw. - przewodniczący (prodziekan Wydziału)


mgr Olga Miturzyńska - członek (przedstawiciel Dziekanatu)

Przedstawiciele studentów:

1. Jolanta Chmiel - członek, jolanta.e.chmiel@gmail.com (MFI-NMI-2S) Nauczanie matematyki i informatyki, stacjonarne II stopnia, I rok.

2. Karolina Jabłońska - członek, karolinajab8@o2.pl> (MFI-M-2S) Matematyka, stacjonarne II stopnia, II rok.

3. Mateusz Wagner - członek, mateuszwagner.11@gmail.com> (MFI-FT1-LS) Fizyka techniczna, stacjonarne I stopnia, II rok.

4. Paweł Rzeźnik - członek, przeznik2000@gmail.com>, (MFI-FT1-LS) Fizyka techniczna, stacjonarne I stopnia, II rok.

5. Mateusz Mitura - członek, mateusz-mitura12@wp.pl> (MFI-MWF-LS), Matematyka w finansach, stacjonarne pierwszego stopnia, III rok.