Instytut Informatyki UMCS


Badania naukowe


Oprócz badań podstawowych, prowadzonych w ramach struktury Instytutu, pracownicy podejmują bezpośrednią współpracę z instytucjami naukowymi, gospodarczymi i administracyjnymi w kraju i zagranicą.

Instytut doskonali poziom badań wspierając inicjatorów dużych, specjalistycznych, interdyscyplinarnych programów badawczych, osoby występujące i otrzymujące granty naukowe oraz granty uniwersyteckie.

Instytut organizuje konferencje i inne wydarzenia umożliwiające specjalistom różnych dziedzin aktywną wymianę myśli i poglądów naukowych. W wyniku działalności naukowo-badawczej powstają liczne prace, publikacje, monografie naukowe, podręczniki, opracowania słownikowe i encyklopedyczne, materiały konferencyjne, poradniki zawodowe, skrypty dydaktyczne o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Kierunki badań naukowych:

 • Sieci neuronowe i algorytmy genetyczne
 • Metody sztucznej inteligencji
 • Neurodynamika modelowania układów neuronalnych
 • Metody obliczeniowe w nauce i technice
 • Modelowanie i symulacje komputerowe
 • Języki symboliczne
 • Systemy bazodanowe
 • Automatyczne rozpoznawanie mowy
 • Grafika komputerowa
 • Przetwarzanie obrazów cyfrowych
 • Zaawansowane techniki programowania
 • Informatyka medyczna
 • Telemedycyna
 • Systemy mobilne
 • Technologie informatyczne w nauczaniu 

Zakres tematyczny badań


Szczegółowy zakres tematyczny obejmuje obszary:

 • inteligentnych systemów tutorskich oraz zdalnego nauczania
 • systemów baz danych i technologii bazodanowych
 • grafiki komputerowej, przetwarzania i wizualizacji obrazów
 • modelowania i symulacji komputerowych
 • cyfrowego przetwarzania sygnałów

Inteligentne systemy tutorskie

Systemy tutorskie

Prace badawcze skupiają się na różnych kontekstach dotyczących tworzenia i użytkowania Inteligentnych Systemów Tutorskich (ITS). Obszary zainteresowań można podzielić na trzy główne grupy: interakcyjne, środowiskowe, docelowe.

Jednym z osiągnięć pracowników Zakładu Informatyki Stosowanej jest opracowanie systemu LISE. System dostosowuje cele edukacyjne do preferencji i wiedzy poszczególnych użytkowników.

Adaptywny system edukacyjny jest oparty o trójwarstwową architekturę opartą o technologie J2EE, JSF oraz XML.

Chatbot

Chatboty są jedną z form realizacji inteligentnych systemów tutorskich. Zastosowany język reguł pozwala na zwiększenie funkcjonalności systemu poprzez zastosowanie strategii i technik rożnych autorów.

Modelowanie i symulacje komputerowe

Badania skupiają się wokół problemów związanych z programowaniem równoległym. W szczególności badane są procesy fizyczne związane z modelowaniem i symulacją źródeł jonów, w tym źródeł laserowych. Odrębną gałąź badań stanowią metody spekulatywnego zrównoleglania obliczeń i ich zastosowanie w symulacjach komputerowych.

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Głównym tematem badawczym Pracowni Biocybernetyki jest przetwarzanie sygnałów cyfrowych i automatyczne rozpoznawanie mowy. Prowadzone badania skupiają sie na wykrywaniu mówców i patologii mowy. W pracowni opracowywane i stosowane są komputerowe metody diagnozowania i terapii zaburzeń mowy.
Pracownia zajmuje się również cyfrowym przetwarzaniem dźwięku. Wykorzystywane sa do tego algorytmy logiki rozmytej oraz sztyczne sieci neuronowe.