Kierunkowe efekty uczenia się

Rok akademicki 2023/2024

Matematyka I stopnia 

I-III rok

 

Matematyka II stopnia 

 

Matematyka w finansach I stopnia 

 

Matematyka w finansach II stopnia 

 

Nauczanie matematyki i informatyki I stopnia 

 

Nauczanie matematyki i informatyki II stopnia 

 

Fizyka I stopnia 

I-III rok   

 

Fizyka II stopnia

I-II rok

 

Fizyka techniczna I stopnia 

 

Fizyka techniczna II stopnia 

 

Inżynieria nowoczesnych materiałów I stopnia 

 

Inżynieria nowoczesnych materiałów II stopnia 

 

Nauczanie fizyki i informatyki I stopnia 

 

Nauczanie fizyki i informatyki II stopnia 

 

Bezpieczeństwo radiacyjne I stopnia 

 

Inżynieria druku 3D I stopnia

I-IV rok

 

Technical physics I stopnia 

 

Informatyka I stopnia 

 

Informatyka II stopnia