Zagadnienia do egzaminu licencjackiego i magisterskiego

Forma egzaminu dyplomowego (nie dotyczy studentów Matematyki I stopnia oraz Nauczania Matematyki i Informatyki I stopnia)

  1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, którego celem jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dyplomanta z zakresu kierunku i specjalności oraz problematyki związanej z przygotowaną przez niego pracą dyplomową.
  2. Podczas egzaminu dyplomowego członkowie komisji zadają od trzech do pięciu pytań z listy zagadnień egzaminacyjnych obowiązujących dla danego kierunku i stopnia studiów oraz spoza wykazu dotyczące tematyki pracy dyplomowej.
  3. Zagadnienia egzaminacyjne opracowują Zespoły programowe kierunków studiów w porozumieniu z Wydziałowym Zespołem ds. Jakości Kształcenia.
  4. Ostateczną ocenę z egzaminu ustala Komisja na podstawie ocen cząstkowych wystawionych z odpowiedzi na zadane pytania.


UCHWAŁA Nr XXV – 9.35/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV-5.10/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zakresu i formy egzaminu dyplomowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki kończących studia od roku akademickiego 2021/22 na kierunkach: fizyka techniczna – drugiego stopnia, inżynieria nowoczesnych materiałów – studia drugiego stopnia, matematyka – studia pierwszego i drugiego stopnia, matematyka w finansach – studia pierwszego i drugiego stopnia

 


 

UCHWAŁA Nr XXV – 5.10/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zakresu i formy egzaminu dyplomowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki kończących studia od roku akademickiego 2021/22 na kierunkach: fizyka techniczna – drugiego stopnia, inżynieria nowoczesnych materiałów – studia drugiego stopnia, matematyka – studia pierwszego i drugiego stopnia, matematyka w finansach – studia pierwszego i drugiego stopnia


 UCHWAŁA Nr XXIV – 38.28/20 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zakresu i formy egzaminu dyplomowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki kończących studia w roku akademickim 2020/21 na kierunkach:  fizyka techniczna – drugiego stopnia, inżynieria nowoczesnych materiałów – studia drugiego stopnia, matematyka – studia pierwszego i drugiego stopnia, matematyka w finansach – studia pierwszego i drugiego stopnia


UCHWAŁA Nr XXV – 2.15/20 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uszczegółowienia regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/21


UCHWAŁA Nr XXIV – 31.7/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki


UCHWAŁY Nr XXIV – 30.14-25/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie uszczegółowienia regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


 


 

UCHWAŁA Nr XXV – 5.9/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zakresu i formy egzaminu dyplomowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, kończących studia od roku akademickiego 2021/22 na kierunkach: inżynieria nowoczesnych materiałów – studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie, fizyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia, fizyka techniczna – studia stacjonarnego pierwszego stopnia inżynierskie, informatyka – studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia


UCHWAŁA Nr XXV – 5.10/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zakresu i formy egzaminu dyplomowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki kończących studia od roku akademickiego 2021/22 na kierunkach: fizyka techniczna – drugiego stopnia, inżynieria nowoczesnych materiałów – studia drugiego stopnia, matematyka – studia pierwszego i drugiego stopnia, matematyka w finansach – studia pierwszego i drugiego stopnia


UCHWAŁA Nr XXIV – 34.5/20 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zakresu i formy egzaminu dyplomowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, kończących studia w roku akademickim 2020/21 na kierunkach: inżynieria nowoczesnych materiałów – studia stacjonarne pierwszego stopnia, fizyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia, fizyka techniczna – studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie, informatyka – studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia


UCHWAŁA Nr XXV – 2.15/20 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uszczegółowienia regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/21


UCHWAŁA Nr XXIV – 31.7/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki


UCHWAŁY Nr XXIV – 30.14-25/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie uszczegółowienia regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


 


 

 UCHWAŁA Nr XXV – 17.6/22 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zakresu i formy egzaminu dyplomowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

UCHWAŁA Nr XXV – 5.9/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zakresu i formy egzaminu dyplomowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, kończących studia od roku akademickiego 2021/22 na kierunkach: inżynieria nowoczesnych materiałów – studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie, fizyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia, fizyka techniczna – studia stacjonarnego pierwszego stopnia inżynierskie, informatyka – studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia


UCHWAŁA Nr XXIV – 34.5/20 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zakresu i formy egzaminu dyplomowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, kończących studia w roku akademickim 2020/21 na kierunkach: inżynieria nowoczesnych materiałów – studia stacjonarne pierwszego stopnia, fizyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia, fizyka techniczna – studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie, informatyka – studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia


UCHWAŁA Nr XXV – 2.15/20 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uszczegółowienia regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/21


UCHWAŁA Nr XXIV – 31.7/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki


UCHWAŁY Nr XXIV – 30.14-25/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie uszczegółowienia regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie