Instytut Informatyki UMCS

 


 Warsztaty i konferencje organizowane przez Instytut Informatyki UMCS 


I Ogólnopolska Neurobiologiczna Konferencja Naukowa „Neuron” - 2-3.12.2016 r.

Informacje o konferencji

Program konferencji

Strona konferencji 

Strona konferencji (Facebook) 


Konferencja "Informatyka Badania i Zastosowania IBIZA

Strona konferencji IBIZA 2017

W dniach 23-25 kwietnia w Domu Architekta w Kazimierzu Dolnym (ul. Rynek 20) odbędzie się XV Międzynarodowa Konferencja „Informatyka – badania i zastosowania IBIZA 2017”, organizowana przez Instytut Informatyki UMCS. 

Tematyka konferencji obejmuje takie obszary informatyki jak: algorytmy i struktury danych, bio - i cyber-informatyka, grafika komputerowa, bazy danych, czy też modelowanie i symulacje komputerowe. Ten ostatni temat - modelowanie i symulacje komputerowe, w bieżącym roku stał się tematem przewodnim konferencji. Symulacje komputerowe umożliwiają tworzenie i badanie modeli złożonych zjawisk fizycznych oraz urządzeń, bez konieczności prowadzenia rzeczywistych eksperymentów lub konstruowania kosztownych prototypów. W trakcie konferencji wykład na ten temat wygłosi zaproszony gość – dr János Osán z Environmental Physics Department, Hungarian Academy of Sciences, Centre for Energy Research, Budapest, Hungary. 

Głównym celem konferencji jest umożliwienie prezentacji wyników badań grupie młodych naukowców, rozpoczynających swoją karierę naukową. Zakładamy, że kontakty młodych polskich badaczy z zaproszonymi renomowanymi uczonymi przyczynią się do wielu ciekawych dyskusji i wymiany poglądów naukowych, a także staną się inspiracją do zajmowania się nowymi problemami. 

W tym roku konferencja IBIZA 2017 przygotowywana jest wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, organizatorem konferencji naukowej „Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie – POLSITA 2017”. 

Konferencja IBIZA 2017 jest dofinansowana przez MNiSW w ramach projektu 624/P-DUN/2017.

Program konferencji


Program konferencji „Informatyka Badania i Zastosowania. IBIZA 2014” 


IBIZA 2009 - Konferencja Informatyków w Kazimierzu

W dniach od 11 do 13 lutego 2009 r. w hotelu „Zajazd Piastowski” w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą odbyła się już po raz ósmy zimowa konferencja naukowa informatyków, skrótowo nazwana IBIZA (Informatyka – Badania i Zastosowania), organizowana przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie pod patronatem Dziekana Wydziału MFiI
Celem dorocznej konferencji jest prezentacja badań naukowych aktualnie prowadzonych przez pracowników naszego wydziału, jak również zapoznanie się z tematyką rozwijaną w innych czołowych ośrodkach zajmujących się informatyką. Uczestnikami konferencji byli informatycy z Warszawy, Krakowa, Poznania, Torunia, Łodzi, Olsztyna, Siedlec, Rzeszowa, Szczecina, Gliwic i Lublina. Tematyką konferencji były zarówno problemy teoretyczne, jak i szeroko pojęte zastosowania informatyki. Szczególnie bogato prezentowane były badania w zakresie grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych oraz algorytmów i struktur danych. Zaprezentowane wykłady, po procedurze recenzji, zostaną opublikowane w tomie czasopisma uniwersyteckiego „Annales Informatica”.