Pokazy Słońca przez teleskop - 18-20.09.2018 r.

W czasie pokazów będziemy mogli zaobserwować na Słońcu protuberancje słoneczne na skraju tarczy i na jej tle (włókna) i ewentualnie plamy słoneczne. Pokazy adresowane są do zainteresowanych studentów szkół wyższych, uczniów szkół lubelskich a także osób dorosłych. Mamy nadzieję, że pokazy przybliżą tajemnice zjawisk zachodzących na Słońcu i ich wpływ na stan atmosfery Ziemi i jej pola magnetycznego. Na pokazie, do dyspozycji będą dwa teleskopy do obserwacji Słońca: 1) teleskop systemu Maksutowa na montażu paralaktycznym do obserwacji plam na Słońcu w świetle widzialnym, 2) teleskop słoneczny SolarMax firmy Coronado, wyposażony w wąskopasmowy filtr H alfa (szerokość pasma poniżej 0.07nm), przepuszczający światło czerwone w linii wodoru o długości 656.28nm i służący do obserwacji protuberancji słonecznych. 
Pokazy Słońca odbędą się tylko i wyłącznie w przypadku błękitnego nieba, pozbawionego chmur (szczególnie typu cirrostratus). W przypadku braku odpowiedniej pogody, pokaz w podanym dniu się nie odbędzie. Pokaz Słońca przeprowadzą: mgr Mieczysław L. Paradowski Zbigniew Rzepka i inż. Bogumił Bielak.

Raport z pokazów