Instytut Fizyki

 


  PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ  


mgr inż. Marek Dachniewicz

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 29.04.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. inż. Marka Dachniewicza. Powołano promotora - prof. dr hab. Mieczysława Jałochowskiego (KFT Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur IF UMCS)oraz komisję doktorską.


mgr inż. Marcin Kurzyna

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 29.04.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. inż. Marcina Kurzyny. Powołano promotora - dr hab. Tomasza Kwapińskiego, prof. UMCS (KFT Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur IF UMCS) oraz komisję doktorską.


mgr inż. Dariusz Wójcik

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 29.04.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. inż. Dariusza Wójcika. Powołano promotora - prof. dr hab. Krzysztofa Murawskiego (KFT Zakład Astrofizyki i Teorii Grawitacji IF UMCS)oraz komisję doktorską.


mgr Dariusz Tryniecki

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 29.04.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Dariusza Trynieckiego. Powołano promotora - dr hab. Jerzego Matyjaska, prof. UMCS (KFT Zakład Fizyki Matematycznej IF UMCS) oraz komisję doktorską.


mgr inż. Konrad Wysogląd

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 25.03.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. inż. Konrada Wysogląda. Powołano promotora - dr hab. Bożenę Zgardzińską, prof. UMCS (KFT Zakład Metod Jądrowych IF UMCS) oraz komisję doktorską.


mgr inż. Katarzyna Durak

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 25.03.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. inż. Katarzyny Durak. Powołano promotora - dr hab. Zbigniewa Surowca (KFT Zakład Metod Jądrowych IF UMCS) oraz komisję doktorską.


mgr inż. Aksel Kobiałka

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 22.01.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. inż. Akselowi Kobiałce. Powołano promotora - prof. dr. hab. Tadeusza Domańskiego (KFT Zakład Teorii Fazy Skondensowanej IF UMCS) oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim  


mgr inż. Szczepan Głodzik

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 22.01.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. inż. Szczepanowi Głodzikowi. Powołano promotora - prof. dr. hab. Tadeusza Domańskiego (KFT Zakład Teorii Fazy Skondensowanej IF UMCS) oraz komisję doktorską.


mgr Amelia Kosior

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.06.2017 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Amelii Kosior. Powołano promotora - dr. hab. Andrzeja Staszczaka (Zakład Teorii Jądra Atomu IF UMCS) oraz komisję doktorską.


mgr Błażej Kuźma

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 22.05.2017 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Błażejowi Kuźmie. Powołano promotora - prof. dr. hab. Krzysztofa Murawskiego (Zakład Astrofizyki i Teorii Grawitacji KFT IF UMCS) oraz komisję doktorską.


mgr Przemysław Kopyciński

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 20.06.2016 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Przemysławowi Kopycińskiemu. Powołano promotora - dr. hab. Jerzego Żuka, prof. nadzw. (Zakład Fizyki Jonów i Implantacji IF UMCS), promotora pomocniczego - dr. Sławomira Prucnala (Zakład Fizyki Jonów i Implantacji IF UMCS) oraz komisję doktorską. 


mgr Adrian Pacek

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.06.2017 r. powołała nowego promotora - dr. hab. Andrzeja Pelca (Zakład Spektrometrii Mas IF UMCS) oraz uzupełniła skład komisji doktorskiej.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 15.06.2015 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Adrianowi Packowi. Powołano promotora - prof. dr. hab. Stanisława Hałasa (Zakład Spektrometrii Mas IF UMCS) oraz komisję doktorską. 


mgr Paweł Sadurski

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 17.11.2014 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Pawłowi Sadurskiemu. Powołano promotora - dr. hab. Jerzego Matyjaska, prof. nadzw. (Zakład Fizyki Matematycznej KFT IF UMCSoraz komisję doktorską.


mgr Paweł Dyniec

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 2.06.2014 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Pawłowi Dyńcowi. Powołano promotora - prof. dr. hab. Mieczysława Jałochowskiego (Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur IF UMCS) oraz komisję doktorską.


mgr Paweł Łukasik

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 2.06.2014 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Pawłowi Łukasikowi. Powołano promotora - prof. dr. hab. Mieczysława Jałochowskiego (Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur IF UMCS) oraz komisję doktorską. 


mgr Agata Łopaciuk

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 2.06.2014 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Agacie Łopaciuk. Powołano promotora - dr. hab. Jana Sielewiesiuka, prof. nadzw. (Zakład Biofizyki IF UMCS) oraz komisję doktorską.


mgr Michał Puzio

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 2.06.2014 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Agacie Łopaciuk. Powołano promotora - prof. dr. hab. Wiesława Gruszeckiego (Zakład Biofizyki IF UMCS), promotora pomocniczego - dr. Wojciecha Grudzińskiego (Zakład Biofizyki IF UMCSoraz komisję doktorską. 


mgr Łukasz Gluba

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 25.11.2013 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Łukaszowi Glubie. Powołano promotora - dr. hab. Jerzego Żuka, prof. nadzw. (Zakład Fizyki Jonów i Implantacji IF UMCS), promotora pomocniczego - dr Oksanę Yastrubchak (Zakład Fizyki Jonów i Implantacji IF UMCS) oraz komisję doktorską. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim   


mgr Maciej Tydda

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 27.05.2013 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Maciejowi Tyddzie. Powołano promotora - dr hab. Bożenę Jasińską, prof. nadzw. (Zakład Metod Jądrowych IF UMCS), promotora pomocniczego - dr. Radosława Zaleskiego (Zakład Metod Jądrowych IF UMCS) oraz komisję doktorską. 


Po obronie doktoratu 


mgr inż. Szczepan Głodzik

Rada Naukowa Instytu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej postanowiła nadać stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne mgr.  Szczepanowi  Głodzikowi.

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. Jakub Tworzydło


mgr Błażej Kuźma

Rada Naukowa Instytu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej postanowiła nadać stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne mgr. Błażejowi Kuźmie

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. B. Popielawska

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab G. Michałek


mgr inż. Dariusz Wójcik

Rada Naukowa Instytu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej postanowiła nadać stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne mgr. inż. Dariuszowi Wójcikowi.

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim    

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Michał Hanasz

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab.Paweł Rudawy


 mgr Barbara Szukiewicz 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 22.10.2018 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Barbarze Szukiewicz. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim    

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Elżbieta Zipper  

Recenzja rozprawy doktorskiej -  prof. dr hab. Renata Swirkowicz


mgr Anna Zdeb 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 25.06.2018 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Annie Zdeb i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim    

Recenzja rozprawy doktorskiej -  dr hab. Maria Kmiecik   

Recenzja rozprawy doktorskiej -  dr hab. Michał Kowal, prof. NCBJ 


mgr Agata Podsiadły - Paszkowska 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 22.01.2018 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Agacie Podsiadły - Paszkowskiej i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą.

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Adam Rycerz  

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Robert Kucharczyk, prof. UWr 


mgr Renata Welc 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 10.04.2017 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Renacie Welc i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą.  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim  

Recenzja rozprawy doktorskiej -  prof. dr hab. Alina Dudkowiak  

Recenzja rozprawy doktorskiej -  prof. dr hab. Maciej Garstka  

Fotorelacja z obrony


mgr Magdalena Barańska  

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 20.03.2017 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Magdalenie Barańskiej i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą.  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim    

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Marcin Mierzejewski  

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. inż. Grzegorz Harań


mgr Radosław Szlązak

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 16.01.2017 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Radosławowi Szlązakowi i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim  

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Kvetoslava Burda 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Jacek Goc, prof. nadzw. PP 


mgr Joanna Sagan

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 16.01.2017 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Joannie Sagan i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim   

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim  

Recenzja rozprawy doktorskiej -  prof. dr hab. Alina Dudkowiak

Recenzja rozprawy doktorskiej -  prof. dr hab. Piotr Bojarski


mgr Piotr Konkol 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 16.01.2017 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Piotrowi Konkolowi.


mgr Marek Gorgol

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 16.01.2017 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Markowi Gorgolowi i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim  

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Jerzy Kansy 

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz 


mgr Beata Gebus-Czupyt

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 16.01.2017 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Beacie Gebus-Czupyt i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą.  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim   

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim   

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Anna Pazdur  

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański 


mgr Michał Rawski

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 14.11.2016 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Michałowi Rawskiemu.


mgr Aleksandra Pędrak 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 20.06.2016 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Aleksandrze Pędrak. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim 

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Piotr Magierski 

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Piotr Rozmej 


mgr Joanna Bednarska

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.01.2016 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Joannie Bednarskiej i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim  

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Alina Dudkowiak  

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Piotr Bojarski 


mgr Piotr Chmielewski

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.01.2016 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Piotrowi Chmielewskiemu.


mgr Marek Kopciuszyński 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.01.2016 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Markowi Kopciuszyńskiemu i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim  

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Jacek Kołodziej  

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Marek Nowicki 


mgr Jan Barański 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 26.10.2015 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Janowi Barańskiemu i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą.

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim 

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Maciej Maśka 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Piotr Stefański, prof. nadzw. 


mgr Anna Nakonieczna

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.01.2015 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Annie Nakoniecznej. 


mgr Łukasz Nakonieczny  

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 2.06.2014 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Łukaszowi Nakoniecznemu i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą. 


mgr Anna Baran

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 31.03.2014 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Annie Baran.