Instytut Fizyki

   PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ  


mgr Pavel Kostriukov

w dniu 28.11.2019 r. Rada Naukowa Instytutu Fizyki podjęła Uchwałę o wyznaczeniu dr. hab. Artura Dobrowolskiego na promotora rozprawy doktorskiej. W dniu 27.11.2023 r. Rada Naukowa Instytutu Fizyki podjęła Uchwałę o powołaniu komisji doktorskich w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne, co skutkuje wszczęciem postępowania.  

 1. praca doktorska
 2. streszczenie w jęz. polskim
 3. streszczenie w jęz. angielskim
 4. recenzja - dr hab. Katarzyna Mazurek
 5. recenzja - dr hab. Chiara Mazzocchi
 6. recenzja - prof. dr hab. Zygmunt Patyk

 


mgr Jose Marin Blanco

w dniu 28.11.2019 r. Rada Naukowa Instytutu Fizyki podjęła Uchwałę o wyznaczeniu dr. hab. Artura Dobrowolskiego na promotora rozprawy doktorskiej. W dniu 27.11.2023 r. Rada Naukowa Instytutu Fizyki podjęła Uchwałę o powołaniu komisji doktorskich w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne, co skutkuje wszczęciem postępowania. 

 1. praca doktorska
 2. streszczenie w jęz. polskim
 3. streszczenie w jęz. angielskim
 4. recenzja - dr hab.  inż. Maria Kmiecik, prof. IFJ
 5. recenzja - dr hab. Piotr Jachimowicz, prof. UZ
 6. recenzja - prof. dr hab. Krzysztof Rusek

mgr inż Magdalena Goździuk-Gontarz

w dniu 28.11.2019 r. Rada Naukowa Instytutu Fizyki podjęła Uchwałę o wyznaczeniu dr hab. Bożeny Zgardzińskiej, prof. UMCS na promotora rozprawy doktorskiej. W dniu 27.11.2023 r. Rada Naukowa Instytutu Fizyki podjęła Uchwałę o powołaniu komisji doktorskich w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne, co skutkuje wszczęciem postępowania. 

Praca doktorska
Streszczenie w jęz. polskim
Streszczenie w jęz. angielskim
Recenzja - dr hab.  Ewa Dryzek, prof. IFJ PAN
Recenzja - prof. dr hab. Elżbieta Jartych
Recenzja - dr hab. Rafał Idczak, prof. UWr


mgr inż. Bartłomiej Baran

W dniu 12.03.2021 r. mgr inż. Bartłomiej Baran złożył wniosek do Rady Naukowej Instytutu Fizyki o wyznaczenie jego promotora rozprawy doktorskiej, co skutkuje wszczęciem postępowania doktorskiego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie fizyka. Rada Naukowa Instytutu Fizyki na posiedzeniu w dniu 15.03.2021 r. wyznaczyła na promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Bartłomieja Barana prof. dr. hab. Tadeusza Domańskiego z Katedry Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki UMCS.

Rozprawa doktorska
Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)
Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)
Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. B. Bułka, IFM PAN
Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. M. Maśka, PW
Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab.P. Magierski, PW

Uchwała Rady Instytutu


 mgr inż. Lucyna Żurawek-Wyczesany

W dniu 9.06.2021 r. mgr inż. Lucyna Żurawek-Wyczesany złożyła wniosek do Rady Naukowej Instytutu Fizyki o wyznaczenie jej promotora rozprawy doktorskiej, co skutkuje wszczęciem postępowania doktorskiego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie fizyka. Rada Naukowa Instytutu Fizyki na posiedzeniu w dniu 21.06.2021 r. wyznaczyła na promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Lucyny Żurawek-Wyczesany dr. hab. Ryszarda Zdyba, prof. UMCS z Katedr Fizyki Powierzchni i Nanostruktur Instytutu Fizyki UMCS.

Praca doktorska
Streszczenie w jęz. polskim
Streszczenie w jęz. angielskim
Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. M. Nowicki
Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. B. Kościelska, prof. PG
Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. N. Spiridis 
Uchwała o nadaniu stopnia doktora


 

mgr Jie Yang

W dniu 18.06.2021 r. mgr Jie Yang złożyła wniosek do Rady Naukowej Instytutu Fizyki o wyznaczenie jej promotora rozprawy doktorskiej, co skutkuje wszczęciem postępowania doktorskiego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie fizyka. Rada Naukowa Instytutu Fizyki na posiedzeniu w dniu 21.06.2021 r. wyznaczyła na promotora rozprawy doktorskiej mgr Jie Yang prof. dr. hab. Jerzego Dudka, IPHC, Strasbourg.

Rozprawa doktorska

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Piotr Bednarczyk, prof. IFJ

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Michał Kowal, prof. NCBJ

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. Krzysztof Starosta

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki o przyznaniu stopnia naukowego doktora


mgr inż. Marek Dachniewicz

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 29.04.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. inż. Marka Dachniewicza. Powołano promotora - prof. dr h ab. Mieczysława Jałochowskiego  (KFT Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur IF UMCS ) oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. P. Kowalczyk, prof. UJ

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. N. Spiridis

Uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora  


mgr inż. Marcin Kurzyna

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 29.04.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. inż. Marcina Kurzyny. Powołano promotora - dr hab. Tomasza Kwapińskiego, prof. UMCS (KFT Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur IF UMCS ) oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w języku polskim)

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w języku angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. Krzysztof Sacha

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Grzegorz Michałek

Uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora 


mgr Dariusz Tryniecki

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 29.04.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Dariusza Trynieckiego. Powołano promotora - dr hab. Jerzego Matyjaska, prof. UMCS (KFT Zakład Fizyki Matematycznej IF UMCS ) oraz komisję doktorską.


mgr inż. Konrad Wysogląd

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 25.03.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. inż. Konrada Wysogląda. Powołano promotora - dr hab. Bożenę Zgardzińską, prof. UMCS (KFT Zakład Metod Jądrowych IF UMCS ) oraz komisję doktorską.

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim


mgr Przemysław Kopyciński

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 20.06.2016 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Przemysławowi Kopycińskiemu. Powołano promotora - dr. hab. Jerzego Żuka, prof. nadzw. (Zakład Fizyki Jonów i Implantacji IF UMCS), promotora pomocniczego - dr. Sławomira Prucnala (Zakład Fizyki Jonów i Implantacji IF UMCS) oraz komisję doktorską. 


mgr Adrian Pacek

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 19.06.2017 r. powołała nowego promotora - dr. hab. Andrzeja Pelca (Zakład Spektrometrii Mas IF UMCS) oraz uzupełniła skład komisji doktorskiej.

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 15.06.2015 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Adrianowi Packowi. Powołano promotora - prof. dr. hab. Stanisława Hałasa (Zakład Spektrometrii Mas IF UMCS) oraz komisję doktorską. 


mgr Paweł Sadurski

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 17.11.2014 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Pawłowi Sadurskiemu. Powołano promotora - dr. hab. Jerzego Matyjaska, prof. nadzw. ( Zakład Fizyki Matematycznej KFT IF UMCS oraz komisję doktorską.


mgr Paweł Dyniec

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 2.06.2014 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Pawłowi Dyńcowi. Powołano promotora - prof. dr. hab. Mieczysława Jałochowskiego ( Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur IF UMCS ) oraz komisję doktorską.


mgr Paweł Łukasik

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 2.06.2014 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Pawłowi Łukasikowi. Powołano promotora - prof. dr. hab. Mieczysława Jałochowskiego ( Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur IF UMCS ) oraz komisję doktorską.  


mgr Agata Łopaciuk

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 2.06.2014 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Agacie Łopaciuk. Powołano promotora - dr. hab. Jana Sielewiesiuka, prof. nadzw. ( Zakład Biofizyki IF UMCS ) oraz komisję doktorską.


mgr Michał Puzio

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 2.06.2014 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Agacie Łopaciuk. Powołano promotora - prof. dr. hab. Wiesława Gruszeckiego (Zakład Biofizyki IF UMCS), promotora pomocniczego - dr. Wojciecha Grudzińskiego (Zakład Biofizyki IF UMCSoraz komisję doktorską.  


mgr Łukasz Gluba

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 25.11.2013 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Łukaszowi Glubie. Powołano promotora - dr. hab. Jerzego Żuka, prof. nadzw. ( Zakład Fizyki Jonów i Implantacji IF UMCS ), promotora pomocniczego - dr Oksanę Yastrubchak (Zakład Fizyki Jonów i Implantacji IF UMCS) oraz komisję doktorską.  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim     

Recenzja rozprawy dktorskiej - prof. Robert Kudrawiec

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Tomasz Story

Uchwała o nadaniu stopnia doktora


mgr Maciej Tydda

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 27.05.2013 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Maciejowi Tyddzie. Powołano promotora - dr hab. Bożenę Jasińską, prof. nadzw. (Zakład Metod Jądrowych IF UMCS), promotora pomocniczego - dr. Radosława Zaleskiego (Zakład Metod Jądrowych IF UMCS) oraz komisję doktorską. 

 


 

mgr inż. Bartłomiej Kiczek

W dniu 11.04.2022 r. mgr inż. Bartłomiej Kiczek złożył wniosek do Rady Naukowej Instytutu Fizyki o wyznaczenie mu promotora rozprawy doktorskiej, co skutkuje wszczęciem postępowania doktorskiego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie fizyka. Rada Naukowa Instytutu Fizyki na posiedzeniu w dniu 25.04.2022 r. wyznaczyła na promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Bartłomieja Kiczka prof. dr. hab. Marka Rogatko z Katedry Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki UMCS.

Rozprawa doktorska
Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)
Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)
Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. M. Dąbrowski
Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. M. Biesiada
Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. R. Moderski
U
chwała o nadaniu stopnia doktora

 


Po obronie doktoratu 


 

mgr inż. Katarzyna Winiarczyk

 

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 25.03.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. inż. Katarzyny Winiarczyk. Powołano promotora - dr hab. Zbigniewa Surowca (KFT Zakład Metod Jądrowych IF UMCS ) oraz komisję doktorską. 

 

Streszczenie w języku polskim

 

Streszczenie w języku angielskim

 

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Elżbieta Jartych

 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska

 

Uchwała o nadaniu stopnia doktora


 

 

mgr Amelia Kosior-Romanowska

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.06.2017 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Amelii Kosior. Powołano promotora - dr. hab. Andrzeja Staszczaka (Zakład Teorii Jądra Atomu IF UMCS) oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Piotr Bednarczyk, prof. IFJ PAN

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Leszek Próchniak

Uchwała o nadaniu stopnia doktora


 

mgr inż. Aksel Kobiałka

Rada Naukowa Instytu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej postanowiła nadać stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne mgr. inż. Akselowi Kobiałce.

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 22.01.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. inż. Akselowi Kobiałce. Powołano promotora - prof. dr. hab. Tadeusza Domańskiego (KFT Zakład Teorii Fazy Skondensowanej IF UMCS ) oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim  

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Małgorzata Samsel-Czekała, prof. INTiBS PAN

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Wojciech Brzezicki


mgr inż. Szczepan Głodzik

 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 22.01.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. inż. Szczepanowi Głodzikowi. Powołano promotora - prof. dr. hab. Tadeusza Domańskiego (KFT Zakład Teorii Fazy Skondensowanej IF UMCS) oraz komisję doktorską.

 

Rada Naukowa Instytu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej postanowiła nadać stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne mgr.  Szczepanowi  Głodzikowi.

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. Jakub Tworzydło


mgr Błażej Kuźma

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 22.05.2017 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Błażejowi Kuźmie. Powołano promotora -  prof. dr. hab. Krzysztofa Murawskiego  (Zakład Astrofizyki i Teorii Grawitacji KFT IF UMCS ) oraz komisję doktorską.

Rada Naukowa Instytu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej postanowiła nadać stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne mgr. Błażejowi Kuźmie

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. B. Popielawska

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab G. Michałek


mgr inż. Dariusz Wójcik

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 29.04.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. inż. Dariusza Wójcika. Powołano promotora - prof. dr hab. Krzysztofa Murawskiego (KFT Zakład Astrofizyki i Teorii Grawitacji IF UMCS ) oraz komisję doktorską.

Rada Naukowa Instytu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej postanowiła nadać stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne mgr. inż. Dariuszowi Wójcikowi.

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim     

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Michał Hanasz

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab.Paweł Rudawy


 mgr Barbara Szukiewicz 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 22.10.2018 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Barbarze Szukiewicz.  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim    

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Elżbieta Zipper  

Recenzja rozprawy doktorskiej -  prof. dr hab. Renata Swirkowicz


mgr Anna Zdeb 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 25.06.2018 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Annie Zdeb i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą.  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim    

Recenzja rozprawy doktorskiej -  dr hab. Maria Kmiecik   

Recenzja rozprawy doktorskiej -  dr hab. Michał Kowal, prof. NCBJ 


mgr Agata Podsiadły - Paszkowska 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 22.01.2018 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Agacie Podsiadły - Paszkowskiej i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą.

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Adam Rycerz  

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Robert Kucharczyk, prof. UWr 


mgr Renata Welc 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 10.04.2017 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Renacie Welc i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą.   

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim  

Recenzja rozprawy doktorskiej -  prof. dr hab. Alina Dudkowiak  

Recenzja rozprawy doktorskiej -  prof. dr hab. Maciej Garstka  

Fotorelacja z obrony


mgr Magdalena Barańska   

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 20.03.2017 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Magdalenie Barańskiej i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą.   

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim    

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Marcin Mierzejewski  

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. inż. Grzegorz Harań


mgr Radosław Szlązak

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 16.01.2017 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Radosławowi Szlązakowi i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim  

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Kvetoslava Burda 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Jacek Goc, prof. nadzw. PP 


mgr Joanna Sagan

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 16.01.2017 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Joannie Sagan i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim   

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim  

Recenzja rozprawy doktorskiej -  prof. dr hab. Alina Dudkowiak

Recenzja rozprawy doktorskiej -  prof. dr hab. Piotr Bojarski


mgr Piotr Konkol 

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 16.01.2017 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Piotrowi Konkolowi.


mgr Marek Gorgol

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 16.01.2017 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Markowi Gorgolowi i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim  

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Jerzy Kansy 

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz 


mgr Beata Gebus-Czupyt

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 16.01.2017 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Beacie Gebus-Czupyt i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą.   

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim   

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim   

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Anna Pazdur  

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański 


mgr Michał Rawski

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 14.11.2016 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Michałowi Rawskiemu.


mgr Aleksandra Pędrak 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 20.06.2016 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Aleksandrze Pędrak.  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim 

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Piotr Magierski 

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Piotr Rozmej 


mgr Joanna Bednarska

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.01.2016 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Joannie Bednarskiej i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą.  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim  

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Alina Dudkowiak  

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Piotr Bojarski 


mgr Piotr Chmielewski

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.01.2016 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Piotrowi Chmielewskiemu.


mgr Marek Kopciuszyński 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.01.2016 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Markowi Kopciuszyńskiemu i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą.  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim  

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim  

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Jacek Kołodziej  

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Marek Nowicki 


mgr Jan Barański 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 26.10.2015 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr. Janowi Barańskiemu i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą.

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim 

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Maciej Maśka 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Piotr Stefański, prof. nadzw. 


mgr Anna Nakonieczna

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 19.01.2015 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych  w dyscyplinie fizyka mgr Annie Nakoniecznej.  


mgr Łukasz Nakonieczny  

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 2.06.2014 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych  w dyscyplinie fizyka mgr. Łukaszowi Nakoniecznemu i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą. 


mgr Anna Baran

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 31.03.2014 r. nadała stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka mgr Annie Baran. 


 

Załączniki