INSTYTUT MATEMATYKI

Raporty samooceny


Kierunek studiów:


- Matematyka (PDF)


 INSTYTUT FIZYKI

Raporty samooceny


 Kierunek studiów:


- Fizyka (PDF)

- Fizyka techniczna (PDF)

- Inżynieria nowoczesnych materiałów (PDF)


 INSTYTUT INFORMATYKI 

Raporty samooceny


Kierunek studiów:


 - Informatyka (PDF)