Instytut Fizyki UMCS


Katedra Biofizyki


Laboratorium obrazowania molekularnego (foto

Laboratorium spektroskopii molekularnej (foto 


 Katedra Fizyki Powierzchni i Nanostruktur


Laboratorium badań nanostruktur (foto)

Zestaw urządzeń do przygotowania nanostrukturyzowanych podłoży krzemowych


 Katedra Fizyki Materiałowej


Laboratorium porozymetrii

Laboratorium fizyki jądrowej

Zestaw do pomiaru wewnętrznych pól magnetycznych i elektrycznych w ciele stałym

Laboratoria fizyki jądrowej w Instytucie Fizyki UMCS (Program Login: NAUKA (od 14:10 do 20:17), TVP Lublin, 17.01.2017 r.)