Jakość kształcenia

AKREDYTACJA


INSTYTUT MATEMATYKI

Raporty samooceny


Kierunek studiów:


 - Matematyka (PDF)


INSTYTUT FIZYKI

Raporty samooceny


Kierunek studiów:


- Fizyka (PDF)

- Fizyka techniczna (PDf)

- Inżynieria nowoczesnych materiałów (PDF)


INSTYTUT INFORMATYKI 

Raporty samooceny


Kierunek studiów:


 - Informatyka (PDF)