Instytut Matematyki

 


 PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ 


 

Postępowania awansowe prowadzone na Wydziale MFiI według ustawy o stopniach naukowych z 14-03-2003 ze zmianą z 18-03-2011.
Uwaga: poniższe informacje nie obejmują postępowań awansowych prowadzonych według poprzednio obowiązującej ustawy z 14-03-2003.


mgr Mariola Walczyk

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 26.11.2018 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr  Marioli Walczyk. Powołano promotora - dr hab. Monikę Budzyńską (Zakład Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematyki UMCS)  oraz komisję doktorską.


mgr Nikodem Dymski

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 24.09.2018 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr.  Nikodemowi Dymskiemu. Powołano promotora - dr hab. Massimiliano Rosiniego, prof. nadzw. (Zakład Równań Różniczkowych Instytutu Matematyki UMCS), kopromotora - prof. Pada Goatin (Nicea) oraz komisję doktorską. 


mgr Joanna Markowicz

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 21.05.2018 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr  Joannie Markowicz. Powołano promotora - prof. dr hab. Stanisława Prusa (Zakład Analizy Funkcjonalnej IM UMCS) oraz komisję doktorską. 


mgr Krystyna Maciąg

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 26.03.2018 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr  Krystynie Maciąg. Powołano promotora - dr. hab. Mariusza Bieńka (Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa IM UMCS) oraz komisję doktorską.


mgr Monika Krajewska

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.06.2017 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr  Monice Krajewskiej. Powołano promotora - prof. dr hab. Józefa Banasia (Politechnika Rzeszowska) oraz komisję doktorską.


mgr Dominika Jasińska

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 22.05.2017 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Dominice Jasińskiej. Powołano promotora - prof. dr hab. Jurija Kozickiego (Zakładu Zastosowań Matematyki IM UMCS) oraz komisję doktorską.


mgr Sławomir Borzdyński 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 20.06.2016 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Sławomirowi Borzdyńskiemu. Powołano promotora - dr hab. Andrzej Wiśnicki, prof. nadzw. (Politechnika Rzeszowska) oraz komisję doktorską.


mgr Krzysztof Pilorz

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.01.2016 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Krzysztofowi Pilorzowi. Powołano promotora - prof. dr hab. Jurij Kozicki (Zakład Zastosowań Matematyki IM UMCS)  oraz komisję doktorską.


mgr Agnieszka Tanaś 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.01.2016 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Agnieszce Tanaś. Powołano promotora - prof. dr hab. Jurij Kozicki (Zakład Zastosowań Matematyki IM UMCS)  oraz komisję doktorską.


mgr Adam Gągol

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 15.06.2015 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Adamowi Gągolowi. Powołano promotora - prof. dr hab. Jarosława Grytczuka (Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), promotora pomocniczego - dr Jakuba Kozika (Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) oraz komisję doktorską. 


mgr Katarzyna Wolska

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.01.2015 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Katarzynie Wolskiej. Powołano promotora - dr hab. Halinę Bielak, prof. nadzw. (Zakład Informatyki IM UMCS) oraz komisję doktorską.


mgr Sebastian Kieliszek

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 28.04.2014 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Sebastianowi Kieliszkowi. Powołano promotora - dr hab. Halinę Bielak, prof. nadzw. (Zakład Informatyki IM UMCS) oraz komisję doktorską.


Po obronie doktoratu


 mgr Szymon Dudek

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 26.11.2018 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. JSzymonowi Dudkowi.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 22.05.2017 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Szymonowi Dudkowi. Powołano promotora - dr. hab. Leszka Olszowego, prof. Politechniki Rzeszowskiej oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)    

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)   

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Aldona Dutkiewicz 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Dariusz Cichoń


mgr Joanna Barańska

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 22.10.2018 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Joannie Barańskiej. 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.01.2015 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Joannie Barańskiej. Powołano promotora - prof. dr hab. Jerzego Kozickiego (Zakład Zastosowań Matematyki IM UMCS) oraz komisję doktorską. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)  

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim) 

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Mirosław Lachowicz

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Ryszard Rudnicki


mgr Joanna Jurasik

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 22.10.2018 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Joannie Jurasik.  

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 26.09.2016 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Joannie Jurasik. Powołano promotora - prof. dr hab. Marek Ptak (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), promotora pomocniczego - dr. Bartosza Łanuchę (Zakład Geometrii IM UMCS) oraz komisję doktorską.   

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)   

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)   

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Michał Wojtylak  

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Andrzej Sołtysiak 

Załącznik do recenzji rozprawy doktorskiej - dr hab. Andrzej Sołtysiak 


 mgr Kamil Powroźnik 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.01.2015 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Kamilowi Powroźnikowi. Powołano promotora - dr hab. Halinę Bielak, prof. nadzw. (Zakład Informatyki IM UMCS) oraz komisję doktorską. 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 24.09.2018 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Kamilowi Powroźnikowi.  

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)     

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)  

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Adam Paweł Wojda   

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Ewa Drgas - Burchardt, prof. UZ 


mgr Kinga Kraczek - Dąbrowska 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 21.09.2015 r. r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Kindze Dąbrowskiej. Powołano promotora - dr hab. Halinę Bielak, prof. nadzw. (Zakład Informatyki IM UMCS) oraz komisję doktorską. 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 24.09.2018 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Kindze Kraczek-Dąbrowskiej.   

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)    

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim) 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Tomasz Dzido, prof. nadzw. UG 


mgr Tymoteusz Chojecki

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 28.04.2014 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Tymoteuszowi Chojeckiemu. Powołano promotora - prof. dr hab. Tomasza Komorowskiego (Zakład Zastosowań Matematyki IM UMCS) oraz komisję doktorską.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 21.05.2018 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Tymoteuszowi Chojeckiemu.  

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)     

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim) 

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Piotr Gwiazda 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Anna Talarczyk - Noble


mgr Rafał Nalepa 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.06.2017 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Rafałowi Nalepie.  

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)    

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim) 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Edward Tutaj, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Małgorzata Wróbel, prof. Politechniki Częstochowskiej


mgr Renata Rososzczuk

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.06.2017 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Renacie Rososzczuk. 


mgr Marcin Boryc 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 16.01.2017 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Marcinowi Borycowi. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)  

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)  

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Krzysztof Dębicki 

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Łukasz Stettner 


mgr Monika Polak

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 14.11.2016 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Monice Polak i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą. 


mgr Maciej Ziemba

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 14.11.2016 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Maciejowi Ziembie. 


mgr Anna Makarewicz 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 14.11.2016 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Annie Makarewicz. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)  

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)  

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. nadzw.  

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Witold Rzymowski 


mgr Mariusz Plaszczyk

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 9.05.2016 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Mariuszowi Plaszczykowi. 


mgr Katarzyna Steliga

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 14.03.2016 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Katarzynie Stelidze i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą. 


mgr Grzegorz Zborowski

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.01.2016 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Grzegorzowi Zborowskiemu. 


mgr Bartosz Łanucha

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 26.10.2015 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Bartoszowi Łanusze i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą. 


mgr Joanna Potiopa 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 21.09.2015 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Joannie Potiopie. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim) 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim) 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Marcin Paprzycki, prof. nadzw. 

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski 


mgr Anna Bednarska

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.05.2015 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Annie Bednarskiej.


mgr Łukasz Stępień 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.01.2015 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Łukaszowi Stępniowi.


mgr Beata Medak

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 29.09.2014 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Beacie Medak.


mgr Tomasz Krajka

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 20.01.2014 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Tomaszowi Krajce.