Instytut Matematyki

Postępowania awansowe prowadzone w Instytucie Matematyki przez Radę Naukową Instytutu Matematyki na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu  Matematyki w sprawie ustalenia wymogów dotyczących egzaminów doktorskich w dyscyplinie matematyka (pdf)


mgr Luiza Pańczyk         

W dniu 19.02.2021 mgr Luiza Pańczyk złożyła wniosek do Rady Naukowej Instytutu Matematyki o wyznaczenie promotora jej rozprawy doktorskiej, co skutkuje wszczęciem postępowania doktorskiego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka.
Rada Naukowa Instytutu Matematyki na posiedzeniu w dniu 24.02.2021 wyznaczyła na promotora rozprawy doktorskiej mgr Luizy Pańczyk dr. hab. Mariusza Bieńka, prof. UMCS (Katedra Matematyki Stosowanej Instytut Matematyki UMCS).

Rozprawa doktorska

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)

Uchwała o nadaniu stopnia doktora


mgr Agnieszka Gergont         
 
W dniu 13.10.2020 mgr Agnieszka Gergont złożyła wniosek do Rady Naukowej Instytutu Matematyki o wyznaczenie promotora jej rozprawy doktorskiej, co skutkuje wszczęciem postępowania doktorskiego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka. 
Rada Naukowa Instytutu Matematyki na posiedzeniu w dniu 16.10.2020 wyznaczyła na promotora rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Gergont dr hab. Łukasza Piaseckiego (Katedra Analizy Matematycznej Instytut Matematyki UMCS).
 

Rozprawa doktorska

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Tomasz Kania, prof. UJ

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Tomasz Kochanek

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Wojciech Kryszewski

Uchwała o nadaniu stopnia doktora


Po obronie doktoratu


mgr Weronika Woś

Rada Naukowa Instytutu Matematyki na posiedzeniu w dniu 17.01.2022 r. nadała stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka mgr Weronice Woś.

W dniu 02.06.2021 roku mgr Weronika Woś złożyła wniosek do Rady Naukowej Instytutu Matematyki o wszczęcie postępowania doktorskiego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka.
Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Józef Banaś (Politechnika Rzeszowska), a promotorem pomocniczym - dr Agnieszka Chlebowicz, prof. PRz.

Rozprawa doktorska

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr. hab. Roberta Stańczy, prof. UWr

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr. hab. Romana Wituły, prof. PŚ

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr. hab. Witolda Rzymowskiego PL


 

mgr Paweł Kurasiński

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 25.03.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Pawła Kurasińskiego. Powołano promotora - dr hab. Przemysława Matulę, prof. UMCS  (Zakład Statystyki Matematycznej Instytutu Matematyki UMCS )   oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim) 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j.angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Henryk Gacki, prof. UŚ

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Zbigniew A. Łagodocki

Uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora


mgr Anna Futa

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 25.03.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Anny Futy. Powołano promotora - dr hab. Dariusza Partykę, prof. KUL (Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki Katedra Analizy Zespolonej) oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Adam Lecko, prof. UWM

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Marek Jarnicki

Uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora


mgr Magdalena Jastrzębska

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 25.03.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr  Magdaleny Jastrzębskiej. Powołano promotora - dr hab. Dariusza Partykę, prof. KUL (Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki Katedra Analizy Zespolonej) oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w języku polskim)

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w języku angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Adam Lecko, prof. UWM

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Antoni Pierzchalski

Uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora


 mgr Maciej Parol

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 18.02.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr  Macieja Parola. Powołano promotora - dr hab. Dariusza Partykę, prof. KUL (Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki Katedra Analizy Zespolonej) oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Piotr Liczberski

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Paweł Zaprawa

Uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora 


 mgr Dominika Jasińska

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 22.05.2017 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Dominice Jasińskiej. Powołano promotora - prof. dr hab. Jurija Kozickiego (Zakładu Zastosowań Matematyki IM UMCS) oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w języku polskim)

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w języku angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Mirosław Lachowicz

 Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr Lucian Beznea

Uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora

 Postępowania awansowe prowadzone na Wydziale MFiI według ustawy o stopniach naukowych z 14-03-2003 ze zmianą z 18-03-2011.
Uwaga: poniższe informacje nie obejmują postępowań awansowych prowadzonych według poprzednio obowiązującej ustawy z 14-03-2003.


 mgr Joanna Wasiura-Maślany

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 25.03.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Joanny Wasiury-Maślany. Powołano promotora - prof. dr. hab. Zdzisława Rychlika  (Zakład Statystyki Matematycznej Instytutu Matematyki UMCS ) oraz komisję doktorską.


 


mgr Krystyna Maciąg

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 26.03.2018 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr  Krystynie Maciąg. Powołano promotora - dr. hab. Mariusza Bieńka (Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa IM UMCS ) oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. inż. Anna Dembińska

Recenzja poprawionej rozprawy doktorskiej - dr hab. inż. Anna Dembińska

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. Tomasz Rychlik

Recenzja poprawionej rozprawy doktorskiej - prof. Tomasz Rychlik

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Agnieszka Goroncy, prof. UMK

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Wojciech Niemiro

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Andrzej Okolewski

Uchwała o nadaniu stopnia doktora


mgr Sebastian Kieliszek

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 28.04.2014 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Sebastianowi Kieliszkowi. Powołano promotora - dr hab. Halinę Bielak, prof. nadzw. ( Zakład Informatyki IM UMCS ) oraz komisję doktorską.


Po obronie doktoratu


 mgr Maria Shpak

Rada Naukowa Instytutu Matematyki na posiedzeniu w dniu 30.09.2022 r. nadała stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka mgr Maryii Shpak.

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 18.02.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr  Maryi Shpak. Powołano promotora - dr hab. Mariusza Bieńka, prof. UMCS  (Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa Instytutu Matematyki UMCS)   oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w języku polskim)

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w języku angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej prof. dr hab Wojciech Niemiro

Recenzja rozprawy doktorskiej prof. dr hab. Piotr Zwiernik

Uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora 


 mgr Mariola Walczyk

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 26.11.2018 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr  Marioli Walczyk. Powołano promotora - dr hab. Monikę Budzyńską (Zakład Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematyki UMCS)   oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)

Recenzja dr hab. inż. Bożena Piątek, prof. Pol. Śl.

Recenzja prof. dr hab. Jacek Jachymski

Uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora


 mgr Agnieszka Gdula  

Rada Wydziału   na posiedzeniu w dniu 29.04.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Agnieszki Gduli.  Powołano promotora - dr hab. Andrzeja Krajkę, prof. UMCS  ( Zakład Modelowania i Symulacji Komputerowych Instytutu Informatyki UMCS)    oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Zbigniew A. Łagodowski

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Zbigniew S. Szewczak

Uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora


mgr Sławomir Borzdyński 

Rada Naukowa Instytutu Matematyki na posiedzeniu w dniu 21.02.2022 r. nadała stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka mgr. Sławomirowi Borzdyńskiemu.

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 20.06.2016 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Sławomirowi Borzdyńskiemu. Powołano promotora - dr hab. Andrzej Wiśnicki, prof. nadzw. (Politechnika Rzeszowska) oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim) 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j.angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. Adam Bobrowski

Recencja rozprawy doktorskiej - prof. Bożena Piątek

Recencja poprawionej rozprawy doktorskiej - prof. Adam Bobrowski

Recencja poprawionej rozprawy doktorskiej - Bożena Piątek


mgr Joanna Markowicz

Rada Naukowa Instytutu Matematyki na posiedzeniu w dniu 21.02.2022 r. nadała stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka mgr Joannie Markowicz.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 21.05.2018 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr  Joannie Markowicz. Powołano promotora - prof. dr hab. Stanisława Prusa (Zakład Analizy Funkcjonalnej IM UMCS) oraz komisję doktorską. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Józef Banaś PRz

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Mieczysław Mastyło UAM


mgr Krzysztof Pilorz

Rada Naukowa Instytutu Matematyki na posiedzeniu w dniu 06.12.2021 r. nadała stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka mgr. Krzysztofowi Pilorzowi.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.01.2016 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Krzysztofowi Pilorzowi. Powołano promotora - prof. dr hab. Jurij Kozicki (Zakład Zastosowań Matematyki IM UMCS)  oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim) 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j.angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. M. Lachowicz

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. H. Akca


mgr Agnieszka Tanaś 

Rada Naukowa Instytutu Matematyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na posiedzeniu w dniu 27.09.2021 r. nadała stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka mgr Agnieszce Tanaś.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.01.2016 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Agnieszce Tanaś. Powołano promotora - prof. dr hab. Jurij Kozicki (Zakład Zastosowań Matematyki IM UMCS)  oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. J. Banasiak

Recencja rozprawy doktorskiej - prof. L. Beznea


mgr Katarzyna Broniszewska

Rada Naukowa Instytutu Matematyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na posiedzeniu w dniu 21.09.2020 r. nadała stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka mgr Katarzynie Broniszewskiej.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.01.2015 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Katarzynie Wolskiej. Powołano promotora - dr hab. Halinę Bielak, prof. nadzw. (Zakład Informatyki IM UMCS) oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz

Recenzja poprawionej rozprawy doktorskiej - dr hab. Iwona Włoch. prof. PRz

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Monika Pilśniak

Recenzja poprawionej rozprawy doktorskiej - dr hab. Monika Pilśniak


mgr Monika Krajewska

Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 18.11.2019 r. nadała  stopień doktora  w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka mgr Monice Krajewskiej.

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 19.06.2017 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr  Monice Krajewskiej. Powołano promotora - prof. dr hab. Józefa Banasia (Politechnika Rzeszowska) oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Kazimierz Nikodem

R ecenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Grzegorz Gabor, prof. UMK


mgr Nikodem Dymski

Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 18.11.2019 r. nadała  stopień doktora  w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka mgr. Nikodemowi Dymskiemu.

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 24.09.2018 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr.  Nikodemowi Dymskiemu. Powołano promotora - dr hab. Massimiliano Rosiniego, prof. nadzw. ( Zakład Równań Różniczkowych Instytutu Matematyki UMCS ), kopromotora - prof. Pada Goatin (Nicea) oraz komisję doktorską. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Adam Bobrowski

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. Andrea Corli

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. Rinaldo M. Colombo


mgr Adam Gągol

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 17.06.2019 r. nadała stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka mgr. Adamowi Gągolowi.

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 15.06.2015 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Adamowi Gągolowi. Powołano promotora - prof. dr hab. Jarosława Grytczuka ( Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), promotora pomocniczego - dr Jakuba Kozika ( Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j.polskim)

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j.angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Andrzej Ruciński

Recencja rozprawy doktorskiej -prof. dr hab. Wojciech Rytter


 mgr Szymon Dudek

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 26.11.2018 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Szymonowi Dudkowi.

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 22.05.2017 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Szymonowi Dudkowi. Powołano promotora - dr. hab. Leszka Olszowego, prof. Politechniki Rzeszowskiej oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)    

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)   

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Aldona Dutkiewicz 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Dariusz Cichoń


mgr Joanna Barańska

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 22.10.2018 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Joannie Barańskiej. 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.01.2015 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Joannie Barańskiej. Powołano promotora - prof. dr hab. Jerzego Kozickiego (Zakład Zastosowań Matematyki IM UMCS) oraz komisję doktorską. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)  

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim) 

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Mirosław Lachowicz

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Ryszard Rudnicki


mgr Joanna Jurasik

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 22.10.2018 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Joannie Jurasik.   

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 26.09.2016 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Joannie Jurasik. Powołano promotora - prof. dr hab. Marek Ptak (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), promotora pomocniczego - dr. Bartosza Łanuchę (Zakład Geometrii IM UMCS) oraz komisję doktorską.   

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)   

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)   

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Michał Wojtylak  

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Andrzej Sołtysiak 

Załącznik do recenzji rozprawy doktorskiej - dr hab. Andrzej Sołtysiak 


 mgr Kamil Powroźnik 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.01.2015 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Kamilowi Powroźnikowi. Powołano promotora - dr hab. Halinę Bielak, prof. nadzw. (Zakład Informatyki IM UMCS) oraz komisję doktorską. 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 24.09.2018 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka   mgr. Kamilowi Powroźnikowi.   

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)     

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)  

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Adam Paweł Wojda   

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Ewa Drgas - Burchardt, prof. UZ 


mgr Kinga Kraczek - Dąbrowska 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 21.09.2015 r. r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Kindze Dąbrowskiej. Powołano promotora - dr hab. Halinę Bielak, prof. nadzw. (Zakład Informatyki IM UMCS) oraz komisję doktorską. 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 24.09.2018 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka  mgr Kindze Kraczek-Dąbrowskiej.    

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)    

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim) 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Tomasz Dzido, prof. nadzw. UG 


mgr Tymoteusz Chojecki

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 28.04.2014 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Tymoteuszowi Chojeckiemu. Powołano promotora - prof. dr hab. Tomasza Komorowskiego (Zakład Zastosowań Matematyki IM UMCS) oraz komisję doktorską.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 21.05.2018 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Tymoteuszowi Chojeckiemu.   

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)     

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim) 

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Piotr Gwiazda 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Anna Talarczyk - Noble


mgr Rafał Nalepa 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.06.2017 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Rafałowi Nalepie.   

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)    

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim) 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Edward Tutaj, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Małgorzata Wróbel, prof. Politechniki Częstochowskiej


mgr Renata Rososzczuk

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.06.2017 r. nadała  stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Renacie Rososzczuk. 


mgr Marcin Boryc 

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 16.01.2017 r. nadała  stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka  mgr. Marcinowi Borycowi.  

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)  

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)  

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Krzysztof Dębicki 

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Łukasz Stettner 


mgr Monika Polak

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 14.11.2016 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Monice Polak i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą. 


mgr Maciej Ziemba

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 14.11.2016 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Maciejowi Ziembie. 


mgr Anna Makarewicz 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 14.11.2016 r. nadała  stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Annie Makarewicz. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)  

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)  

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. nadzw.  

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Witold Rzymowski 


mgr Mariusz Plaszczyk

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 9.05.2016 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Mariuszowi Plaszczykowi. 


mgr Katarzyna Steliga

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 14.03.2016 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Katarzynie Stelidze i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą. 


mgr Grzegorz Zborowski

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.01.2016 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Grzegorzowi Zborowskiemu. 


mgr Bartosz Łanucha

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 26.10.2015 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Bartoszowi Łanusze i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą.  


mgr Joanna Potiopa 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 21.09.2015 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Joannie Potiopie.  

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim) 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim) 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Marcin Paprzycki, prof. nadzw. 

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski 


mgr Anna Bednarska

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 18.05.2015 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Annie Bednarskiej.


mgr Łukasz Stępień 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.01.2015 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Łukaszowi Stępniowi.


mgr Beata Medak

Rada Wydziału  na posiedzeniu w dniu 29.09.2014 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Beacie Medak.


mgr Tomasz Krajka

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 20.01.2014 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Tomaszowi Krajce.