Instytut Matematyki

Postępowania awansowe prowadzone w Instytucie Matematyki przez Radę Naukową Instytutu Matematyki na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu  Matematyki w sprawie ustalenia wymogów dotyczących egzaminów doktorskich w dyscyplinie matematyka (pdf)


mgr Weronika Woś

W dniu 02.06.2021 roku mgr Weronika Woś złożyła wniosek do Rady Naukowej Instytutu Matematyki o wszczęcie postępowania doktorskiego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka.
Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Józef Banaś (Politechnika Rzeszowska), a promotorem pomocniczym - dr Agnieszka Chlebowicz, prof. PRz .

Rozprawa doktorska

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr. hab. Roberta Stańczy, prof. UWr

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr. hab. Romana Wituły, prof. PŚ

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr. hab. Witolda Rzymowskiego PL


mgr Luiza Pańczyk         

W dniu 19.02.2021 mgr Luiza Pańczyk złożyła wniosek do Rady Naukowej Instytutu Matematyki o wyznaczenie promotora jej rozprawy doktorskiej, co skutkuje wszczęciem postępowania doktorskiego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka.
Rada Naukowa Instytutu Matematyki na posiedzeniu w dniu 24.02.2021 wyznaczyła na promotora rozprawy doktorskiej mgr Luizy Pańczyk dr. hab. Mariusza Bieńka, prof. UMCS (Katedra Matematyki Stosowanej Instytut Matematyki UMCS).


mgr Agnieszka Gergont         
 
W dniu 13.10.2020 mgr Agnieszka Gergont złożyła wniosek do Rady Naukowej Instytutu Matematyki o wyznaczenie promotora jej rozprawy doktorskiej, co skutkuje wszczęciem postępowania doktorskiego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka. 
Rada Naukowa Instytutu Matematyki na posiedzeniu w dniu 16.10.2020 wyznaczyła na promotora rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Gergont dr hab. Łukasza Piaseckiego (Katedra Analizy Matematycznej Instytut Matematyki UMCS).

 
 

Postępowania awansowe prowadzone na Wydziale MFiI według ustawy o stopniach naukowych z 14-03-2003 ze zmianą z 18-03-2011.
Uwaga: poniższe informacje nie obejmują postępowań awansowych prowadzonych według poprzednio obowiązującej ustawy z 14-03-2003.


 mgr Agnieszka Gdula

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 29.04.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Agnieszki Gduli.  Powołano promotora - dr hab. Andrzeja Krajkę, prof. UMCS  (Zakład Modelowania i Symulacji Komputerowych Instytutu Informatyki UMCS)  oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)


 mgr Joanna Wasiura-Maślany

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 25.03.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Joanny Wasiury-Maślany. Powołano promotora - prof. dr. hab. Zdzisława Rychlika  (Zakład Statystyki Matematycznej Instytutu Matematyki UMCS)  oraz komisję doktorską.


mgr Paweł Kurasiński

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 25.03.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Pawła Kurasińskiego. Powołano promotora - dr hab. Przemysława Matulę, prof. UMCS  (Zakład Statystyki Matematycznej Instytutu Matematyki UMCS)  oraz komisję doktorską.


mgr Anna Futa

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 25.03.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Anny Futy. Powołano promotora - dr hab. Dariusza Partykę, prof. KUL (Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki Katedra Analizy Zespolonej) oraz komisję doktorską.


mgr Magdalena Figiel

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 25.03.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr  Magdaleny Figiel. Powołano promotora - dr hab. Dariusza Partykę, prof. KUL (Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki Katedra Analizy Zespolonej) oraz komisję doktorską.


mgr Maria Shpak

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.02.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr  Maryi Shpak. Powołano promotora - dr hab. Mariusza Bieńka, prof. UMCS  (Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa Instytutu Matematyki UMCS)  oraz komisję doktorską.


mgr Maciej Parol

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.02.2019 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr  Macieja Parola. Powołano promotora - dr hab. Dariusza Partykę, prof. KUL (Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki Katedra Analizy Zespolonej) oraz komisję doktorską.


mgr Mariola Walczyk

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 26.11.2018 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr  Marioli Walczyk. Powołano promotora - dr hab. Monikę Budzyńską (Zakład Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematyki UMCS)  oraz komisję doktorską.


mgr Joanna Markowicz

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 21.05.2018 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr  Joannie Markowicz. Powołano promotora - prof. dr hab. Stanisława Prusa (Zakład Analizy Funkcjonalnej IM UMCS) oraz komisję doktorską. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)


mgr Krystyna Maciąg

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 26.03.2018 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr  Krystynie Maciąg. Powołano promotora - dr. hab. Mariusza Bieńka (Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa IM UMCS) oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)


mgr Dominika Jasińska

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 22.05.2017 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Dominice Jasińskiej. Powołano promotora - prof. dr hab. Jurija Kozickiego (Zakładu Zastosowań Matematyki IM UMCS) oraz komisję doktorską.


mgr Sławomir Borzdyński 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 20.06.2016 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Sławomirowi Borzdyńskiemu. Powołano promotora - dr hab. Andrzej Wiśnicki, prof. nadzw. (Politechnika Rzeszowska) oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim) 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j.angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. Adam Bobrowski

Recencja rozprawy doktorskiej - prof. Bożena Piątek


mgr Krzysztof Pilorz

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.01.2016 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Krzysztofowi Pilorzowi. Powołano promotora - prof. dr hab. Jurij Kozicki (Zakład Zastosowań Matematyki IM UMCS)  oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim) 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j.angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. M. Lachowicz

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. H. Akca


mgr Sebastian Kieliszek

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 28.04.2014 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Sebastianowi Kieliszkowi. Powołano promotora - dr hab. Halinę Bielak, prof. nadzw. (Zakład Informatyki IM UMCS) oraz komisję doktorską.


Po obronie doktoratu


mgr Agnieszka Tanaś 

Rada Naukowa Instytutu Matematyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na posiedzeniu w dniu 27.09.2021 r. nadała stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka mgr Agnieszce Tanaś.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.01.2016 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Agnieszce Tanaś. Powołano promotora - prof. dr hab. Jurij Kozicki (Zakład Zastosowań Matematyki IM UMCS)  oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. J. Banasiak

Recencja rozprawy doktorskiej - prof. L. Beznea


mgr Katarzyna Broniszewska

Rada Naukowa Instytutu Matematyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na posiedzeniu w dniu 21.09.2020 r. nadała stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka mgr Katarzynie Broniszewskiej.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.01.2015 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Katarzynie Wolskiej. Powołano promotora - dr hab. Halinę Bielak, prof. nadzw. (Zakład Informatyki IM UMCS) oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz

Recenzja poprawionej rozprawy doktorskiej - dr hab. Iwona Włoch. prof. PRz

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Monika Pilśniak

Recenzja poprawionej rozprawy doktorskiej - dr hab. Monika Pilśniak


mgr Monika Krajewska

Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 18.11.2019 r. nadała stopień doktora mgr Monice Krajewskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.06.2017 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr  Monice Krajewskiej. Powołano promotora - prof. dr hab. Józefa Banasia (Politechnika Rzeszowska) oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Kazimierz Nikodem

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Grzegorz Gabor, prof. UMK


mgr Nikodem Dymski

Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 18.11.2019 r. nadała stopień doktora mgr Nikodemowi Dymskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 24.09.2018 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr.  Nikodemowi Dymskiemu. Powołano promotora - dr hab. Massimiliano Rosiniego, prof. nadzw. (Zakład Równań Różniczkowych Instytutu Matematyki UMCS), kopromotora - prof. Pada Goatin (Nicea) oraz komisję doktorską. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Adam Bobrowski

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. Andrea Corli

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. Rinaldo M. Colombo


mgr Adam Gągol

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 17.06.2019 r. nadała stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka mgr Adamowi Gągolowi.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 15.06.2015 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Adamowi Gągolowi. Powołano promotora - prof. dr hab. Jarosława Grytczuka (Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), promotora pomocniczego - dr Jakuba Kozika (Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j.polskim)

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j.angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Andrzej Ruciński

Recencja rozprawy doktorskiej -prof. dr hab. Wojciech Rytter


 mgr Szymon Dudek

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 26.11.2018 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. JSzymonowi Dudkowi.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 22.05.2017 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Szymonowi Dudkowi. Powołano promotora - dr. hab. Leszka Olszowego, prof. Politechniki Rzeszowskiej oraz komisję doktorską.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)    

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)   

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Aldona Dutkiewicz 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Dariusz Cichoń


mgr Joanna Barańska

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 22.10.2018 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Joannie Barańskiej. 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.01.2015 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Joannie Barańskiej. Powołano promotora - prof. dr hab. Jerzego Kozickiego (Zakład Zastosowań Matematyki IM UMCS) oraz komisję doktorską. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)  

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim) 

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Mirosław Lachowicz

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Ryszard Rudnicki


mgr Joanna Jurasik

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 22.10.2018 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Joannie Jurasik.  

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 26.09.2016 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Joannie Jurasik. Powołano promotora - prof. dr hab. Marek Ptak (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), promotora pomocniczego - dr. Bartosza Łanuchę (Zakład Geometrii IM UMCS) oraz komisję doktorską.   

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)   

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)   

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Michał Wojtylak  

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Andrzej Sołtysiak 

Załącznik do recenzji rozprawy doktorskiej - dr hab. Andrzej Sołtysiak 


 mgr Kamil Powroźnik 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.01.2015 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Kamilowi Powroźnikowi. Powołano promotora - dr hab. Halinę Bielak, prof. nadzw. (Zakład Informatyki IM UMCS) oraz komisję doktorską. 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 24.09.2018 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Kamilowi Powroźnikowi.  

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)     

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)  

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Adam Paweł Wojda   

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Ewa Drgas - Burchardt, prof. UZ 


mgr Kinga Kraczek - Dąbrowska 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 21.09.2015 r. r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Kindze Dąbrowskiej. Powołano promotora - dr hab. Halinę Bielak, prof. nadzw. (Zakład Informatyki IM UMCS) oraz komisję doktorską. 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 24.09.2018 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Kindze Kraczek-Dąbrowskiej.   

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)    

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim) 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Tomasz Dzido, prof. nadzw. UG 


mgr Tymoteusz Chojecki

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 28.04.2014 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Tymoteuszowi Chojeckiemu. Powołano promotora - prof. dr hab. Tomasza Komorowskiego (Zakład Zastosowań Matematyki IM UMCS) oraz komisję doktorską.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 21.05.2018 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Tymoteuszowi Chojeckiemu.  

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)     

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim) 

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Piotr Gwiazda 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Anna Talarczyk - Noble


mgr Rafał Nalepa 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.06.2017 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Rafałowi Nalepie.  

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)    

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim) 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Edward Tutaj, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Małgorzata Wróbel, prof. Politechniki Częstochowskiej


mgr Renata Rososzczuk

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.06.2017 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Renacie Rososzczuk. 


mgr Marcin Boryc 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 16.01.2017 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Marcinowi Borycowi. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)  

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)  

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Krzysztof Dębicki 

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Łukasz Stettner 


mgr Monika Polak

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 14.11.2016 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Monice Polak i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą. 


mgr Maciej Ziemba

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 14.11.2016 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Maciejowi Ziembie. 


mgr Anna Makarewicz 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 14.11.2016 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Annie Makarewicz. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)  

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)  

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. nadzw.  

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Witold Rzymowski 


mgr Mariusz Plaszczyk

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 9.05.2016 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Mariuszowi Plaszczykowi. 


mgr Katarzyna Steliga

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 14.03.2016 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Katarzynie Stelidze i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą. 


mgr Grzegorz Zborowski

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.01.2016 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Grzegorzowi Zborowskiemu. 


mgr Bartosz Łanucha

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 26.10.2015 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Bartoszowi Łanusze i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą. 


mgr Joanna Potiopa 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 21.09.2015 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Joannie Potiopie. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim) 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim) 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Marcin Paprzycki, prof. nadzw. 

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski 


mgr Anna Bednarska

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.05.2015 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Annie Bednarskiej.


mgr Łukasz Stępień 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.01.2015 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Łukaszowi Stępniowi.


mgr Beata Medak

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 29.09.2014 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Beacie Medak.


mgr Tomasz Krajka

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 20.01.2014 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Tomaszowi Krajce.