Instytut Matematyki UMCS

W Instytucie Matematyki UMCS realizowane są następujące badania naukowe:

 • Analiza zespolona
 • Równania różniczkowe
 • Metryczna teoria punktów stałych
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Geometria
 • Analiza funkcjonalna
 • Topologia
 • Statystyka matematyczna
 • Analiza numeryczna
 • Teoria gier
 • Podstawy teoretyczne
 • Zastosowania informatyki
 • Zastosowania matematyki
 • Dydaktyka matematyki
 • Modele matematyczne w ekonomii i finansach
 • Teoria algorytmów
 • Własności multifunkcji
 • Metody matematyczne w fizyce
 • Geometria przestrzeni Banacha
 • Układy dynamiczne
 • Turbulencja i problem turbulentnego transportu
 • Propagacja fal w ośrodkach nieuporządkowanych
 • Procesy stochastyczne
 • Twierdzenia graniczne dla dyfuzji w ośrodkach losowych.