Instytut Matematyki UMCS

W Instytucie Matematyki UMCS realizowane są następujące badania naukowe:

  • Analiza zespolona
  • Równania różniczkowe
  • Metryczna teoria punktów stałych
  • Rachunek prawdopodobieństwa
  • Geometria
  • Analiza funkcjonalna
  • Topologia
  • Statystyka matematyczna
  • Analiza numeryczna
  • Teoria gier
  • Podstawy teoretyczne
  • Zastosowania informatyki
  • Zastosowania matematyki
  • Dydaktyka matematyki
  • Modele matematyczne w ekonomii i finansach
  • Teoria algorytmów
  • Własności multifunkcji
  • Metody matematyczne w fizyce
  • Geometria przestrzeni Banacha
  • Układy dynamiczne
  • Turbulencja i problem turbulentnego transportu
  • Propagacja fal w ośrodkach nieuporządkowanych
  • Procesy stochastyczne
  • Twierdzenia graniczne dla dyfuzji w ośrodkach losowych.