Postępowania habilitacyjne


Postępowania awansowe prowadzone na Wydziale MFiI według ustawy o stopniach naukowych z 14-03-2003 ze zmianą z 18-03-2011.
Uwaga: poniższe informacje nie obejmują postępowań awansowych prowadzonych według poprzednio obowiązującej ustawy z 14-03-2003.


dr inż. Bożena Piątek (Instytut Matematyki, Politechnika Śląska)

25.06.2018 r. Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka i wyznaczyła 3. członków komisji habilitacyjnej. 

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Autoreferat (w jezyku polskim)

Autoreferat (w jezyku angielskim) 


dr Beata Rzepka (Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej, Politechnika Rzeszowska)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych w dziedzinie matematyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 25.06.2018 r.

25.09.2017 r. Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej (sekretarza, recenzenta i członka).

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego 

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego 

Autoreferat


dr Bożena Zgardzińska (Instytut Fizyki UMCS) 

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dziedzinie fizyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 18.12.2017 r.

19.06.2017 r. Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej (sekretarza, recenzenta i członka).

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Autoreferat


dr Artur Dobrowolski (Instytut Fizyki UMCS) 

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dziedzinie fizyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 26.02.2018 r.

19.06.2017 rRada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka i wyznaczyła 3. członków komisji habilitacyjnej. 

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Zmiany w składzie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego 

Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego 

Autoreferat


dr Piotr Pawlas (Instytut Matematyki UMCS)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych w dziedzinie matematyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 27.11.2017 r.

26.09.2016 r. Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka i wyznaczyła 3. członków komisji habilitacyjnej. 

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Autoreferat


dr Mariusz Bieniek (Instytut Matematyki UMCS)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych w dziedzinie matematyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 20.06.2016 r.

18.01.2016 r. Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka i wyznaczyła 3. członków komisji habilitacyjnej.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Autoreferat


dr Marcin Turek (Instytut Fizyki UMCS)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dziedzinie fizyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 20.06.2016 r. i uznanie dorobku naukowego przedstawionego do habilitacji jako wyróżniający na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 20.06.2016 r.

18.01.2016 r. Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka i wyznaczyła 3. członków komisji habilitacyjnej. 

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego 

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego 

Autoreferat 


dr Monika Budzyńska (Instytut Matematyki UMCS)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych w dziedzinie matematyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 16.11.2015 r.


dr Tomasz Kwapiński (Instytut Fizyki UMCS)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dziedzinie fizyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 17.11.2014 r.


dr Andrzej Kryczka (Instytut Matematyki UMCS) 

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych w dziedzinie matematyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 29.09.2014 r. 


dr Radosław Zaleski (Instytut Fizyki UMCS)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dziedzinie fizyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 2.06.2014 r.


dr Janusz Sokół (Katedra Matematyki, Politechnika Rzeszowska)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dziedzinie fizyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 31.03.2014 r.


dr Andrzej Staszczak (Instytut Fizyki UMCS)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dziedzinie fizyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 20.01.2014 r.


dr Andrzej Pelc (Instytut Fizyki UMCS)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dziedzinie fizyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 24.06.2013 r.


dr Michał Warda (Instytut Fizyki UMCS)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dziedzinie fizyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 28.01.2013 r.


dr Mariusz Krawiec (Instytut Fizyki UMCS)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dziedzinie fizyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 29.10.2012 r.


dr Dariusz Satuła (Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku) 

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dziedzinie fizyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 19.09.2012 r. 


 

Załączniki