Postępowania habilitacyjne


Postępowania awansowe prowadzone na Wydziale MFiI według ustawy o stopniach naukowych z 14-03-2003 ze zmianą z 18-03-2011.
Uwaga: poniższe informacje nie obejmują postępowań awansowych prowadzonych według poprzednio obowiązującej ustawy z 14-03-2003.


dr Łukasz Piasecki (Instytut Matematyki UMCS)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka  na podstawie Uchwały Rady Wydziału  MFiI w dniu 20.05.2019 r.    

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Autoreferat (w języku polskim)

Autoreferat (w języku angielskim) 


dr Zbigniew Surowiec (Instytut Fizyki UMCS)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 18.02.2019 r.

24.09.2018 r. Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie fizyka i wyznaczyła 3. członków komisji habilitacyjnej.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Autoreferat (w jezyku polskim)

Autoreferat (w jezyku angielskim)


dr inż. Bożena Piątek (Instytut Matematyki, Politechnika Śląska)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych na podstawie Uchwały Rady Wydziału  MFiI w dniu 18.02.2019 r.

25.06.2018 r. Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka i wyznaczyła 3. członków komisji habilitacyjnej. 

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego

Harmonogram

Autoreferat (w jezyku polskim)

Autoreferat (w jezyku angielskim) 


dr Beata Rzepka (Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej, Politechnika Rzeszowska)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych w dziedzinie matematyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 25.06.2018 r.

25.09.2017 r. Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej (sekretarza, recenzenta i członka).

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego 

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego 

Autoreferat


dr Bożena Zgardzińska (Instytut Fizyki UMCS) 

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dziedzinie fizyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 18.12.2017 r.

19.06.2017 r. Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej (sekretarza, recenzenta i członka).

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Autoreferat


dr Artur Dobrowolski (Instytut Fizyki UMCS) 

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dziedzinie fizyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 26.02.2018 r.

19.06.2017 rRada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka i wyznaczyła 3. członków komisji habilitacyjnej. 

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Zmiany w składzie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego 

Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego 

Autoreferat


dr Piotr Pawlas (Instytut Matematyki UMCS)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych w dziedzinie matematyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 27.11.2017 r.

26.09.2016 r. Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka i wyznaczyła 3. członków komisji habilitacyjnej. 

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Autoreferat


dr Mariusz Bieniek (Instytut Matematyki UMCS)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych w dziedzinie matematyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 20.06.2016 r.

18.01.2016 r. Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka i wyznaczyła 3. członków komisji habilitacyjnej.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Autoreferat


dr Marcin Turek (Instytut Fizyki UMCS)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dziedzinie fizyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 20.06.2016 r. i uznanie dorobku naukowego przedstawionego do habilitacji jako wyróżniający na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 20.06.2016 r.

18.01.2016 r. Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka i wyznaczyła 3. członków komisji habilitacyjnej. 

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego 

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego 

Autoreferat 


dr Monika Budzyńska (Instytut Matematyki UMCS)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych w dziedzinie matematyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 16.11.2015 r.


dr Tomasz Kwapiński (Instytut Fizyki UMCS)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dziedzinie fizyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 17.11.2014 r.


dr Andrzej Kryczka (Instytut Matematyki UMCS) 

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych w dziedzinie matematyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 29.09.2014 r. 


dr Radosław Zaleski (Instytut Fizyki UMCS)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dziedzinie fizyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 2.06.2014 r.


dr Janusz Sokół (Katedra Matematyki, Politechnika Rzeszowska)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dziedzinie fizyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 31.03.2014 r.


dr Andrzej Staszczak (Instytut Fizyki UMCS)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dziedzinie fizyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 20.01.2014 r.


dr Andrzej Pelc (Instytut Fizyki UMCS)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dziedzinie fizyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 24.06.2013 r.


dr Michał Warda (Instytut Fizyki UMCS)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dziedzinie fizyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 28.01.2013 r.


dr Mariusz Krawiec (Instytut Fizyki UMCS)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dziedzinie fizyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 29.10.2012 r.


dr Dariusz Satuła (Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku) 

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dziedzinie fizyka na podstawie Uchwały Rady Wydziału MFiI w dniu 19.09.2012 r. 


 

Załączniki