Samorząd Studencki Wydziału

Na każdym z dziesięciu wydziałów UMCS, znajduje się Samorząd Wydziałowy, który działa w ramach swojej jednostki. W skład takiego samorządu wchodzą wybrani w powszechnych wyborach studenci wydziału. Każdy Samorząd ma swoich przedstawicieli w Parlamencie Studenckim, który jest organem uchwałodawczym studentów na uczelni. Na co miesięcznych spotkaniach Parlamentu poruszane są ważne kwestie dotyczące społecznoci studenckiej. Organem wykonawczym Samorządu Studenckiego jest Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS. Samorząd Studencki ma swoich przedstawicieli na Senacie Akademickim oraz w Komisjach Senackich. Jestemy członkami Komisji Dyscyplinarnych. Jest to organ, który rozstrzyga sprawy związane z nadużyciami, łamaniem regulaminu oraz fałszowaniem dokumentów przez studentów. Odpowiednikiem Komisji Dyscyplinarnej są Sądy Koleżeńskie, które również mogą zajmować się wymienionymi wyżej kwestiami. Zadaniem Samorządu Studenckiego jest dbanie o dobro społecznoci studenckiej UMCS. Poprzez czynną pomoc w przygotowaniu regulaminu pomocy materialnej dla studentów mamy realny wpływ na podział stypendiów naukowych, socjalnych, mieszkaniowych i żywieniowych. We współpracy z Samorządem Studenckim podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące kwestii związanych ze sprawami socjalno-bytowymi studentów. Już niedługo część z Was będzie ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej lub miejsca w domu studenckim. Jeżeli będziecie mieć jakie dodatkowe pytania lub wątpliwoci zawsze możecie się zwróci o pomoc do przedstawicieli Samorządu na Wydziale. Pomogą Wam rozwiązać Wasze problemy lub pokierują do odpowiednich osób. Jako samorząd staramy się wspierać działania młodych ludzi, którzy chcą się rozwijać w różnych dziedzinach życia. Możliwe jest to m.in. poprzez działanie w różnych organizacjach studenckich. Pomagamy zdobyć środki finansowe na realizację projektów, uczymy pozyskiwania rodków finansowych od sponsorów, pomagamy w organizacji realizowanych projektów. Najważniejszym wydarzeniem realizowanym przez Samorząd w ciągu roku akademickiego są Lubelskie Dni Kultury Studenckiej Kozienalia. One dają największe możliwości rozwoju umiejętności. Poprzez organizację różnego rodzaju imprez i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym dbamy o integrację środowiska studenckiego na naszej uczelni. Organizujemy również warsztaty szkoleniowe skierowane w sposób szczególny do tych, którzy działają w organizacjach studenckich i którzy chcą poszerzać swoją wiedzę.
Zachęcamy do skorzystania z możliwoci studiów na innych uczelniach zarówno w Polsce jak i za granicą.

Strona Samorządu Studentów Wydziału MFiI UMCS (Facebook)

Strona Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS (Facebook)