Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

ul. Radziszewskiego 10
20-031 Lublin 

fax (+48) 81-537-5471
e-mail: mat-fiz@umcs.lublin.pl

 

 

 


Kontakt:

Dziekanat Wydziału

Instytut Matematyki UMCS

Instytut Fizyki UMCS

Instytut Informatyki UMCS


Oznakowanie budynków Wydziału: