Pokazy Słońca przez teleskop - 13-15.09.2022 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacją z teogrocznych Pokazów Słońca przez Teleskop, które odbyły się w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Dr hab. TKwapiński, prof. UMCS mgr M. Paradowski, Z. Rzepka, inż. B. Bielak oraz dr P. Sagan udostępnili wszystkim zainteresowanym profesjonalne teleskopy, aby można było na żywo obejrzeć tarczę Słońca. Uczestnicy mogli przyjrzeć się protuberancjom słonecznym na skraju tarczy Słońca i na jej tle (włókna) oraz plamom słonecznym. Pokazy przybliżyły tajemnice zjawisk zachodzących na Słońcu oraz ich wpływ na stan atmosfery Ziemi i jej pola magnetycznego. 

Obserwacje zostały przeprowadzone przy pomocy:

  • teleskop systemu Maksutowa na montażu paralaktycznym do obserwacji plam na Słońcu w świetle widzialnym,
  • teleskop słoneczny SolarMax firmy Coronado, wyposażony w wąskopasmowy filtr H alfa (szerokość pasma poniżej 0.07nm), przepuszczający światło czerwone w linii wodoru o długości 656.28nm i służący do obserwacji protuberancji słonecznych,
  • lornetka Celestron 20x70 BaK-4 z filtrami Baadera do obserwacji plam na Słońcu.

 

Relacja do pobrania tutaj