Postępowania o uzyskanie tytułu naukowego profesora

dr. hab. Elżbieta Jartych, prof. nadzw.

26.11.2018 r. - wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk fizycznych oraz powołanie Zespołu w celu przygotowania    projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o tytuł profesora o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy. - uchwała Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS z dnia 26.11.2018 r.


dr hab. Witold Mozgawa, prof. nadzw.

26.09.2016 r. - wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk matematycznych - uchwała Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS z dnia 26.09.2016 r.