Postępowania o uzyskanie tytułu naukowego profesora

dr hab. Witold Mozgawa, prof. nadzw.

26.09.2016 r. - wszczęcie postępowania o uzyskanie tytułu profesora w dziedzinie nauk matematycznych - uchwała Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS z dnia 26.09.2016 r.