Postępowania o uzyskanie tytułu naukowego profesora

dr. hab.Massimiliano Rosini, prof. UMCS   

29.04.2019 r. wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk matematycznych oraz powołanie Zespołu w celu przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o tytuł profesora o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy.- uchwała Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS z dnia 29.04.2019 r. 

29.06.2020 r. – poparcie wniosku o nadanie dr. hab. Massimiliano Rosiniemu, tytułu profesora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka (pdf)


dr. hab. Elżbieta Jartych, prof. PL

26.11.2018 r. - wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk fizycznych oraz powołanie Zespołu w celu przygotowania    projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o tytuł profesora o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy. - uchwała Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS z dnia 26.11.2018 r.

23.09.2019 r. - Poparcie wniosku o nadanie dr hab. Elżbiecie Jartych, prof. PL tytułu profesora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne (pdf)


dr hab. Witold Mozgawa, prof. UMCS

26.09.2016 r. - wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk matematycznych - uchwała Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS z dnia 26.09.2016 r.