Karta Absolwenta UMCS

 

Awers Karty Absolwenta UMCS Rewers Karty Absolwenta UMCS

Karta Absolwenta UMCS:

 • jest bezpłatna
 • jest bezterminowa
 • uprawnia do korzystania ze zniżek na UMCS oraz u Partnerów Programu
 • mogą ją otrzymać absolwenci UMCS studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich, niezależnie od daty ich ukończenia

Jak otrzymać Kartę Absolwenta UMCS?

 1. Zapisz się do Programu Absolwent UMCS - wypełnij formularz elektroniczny
 2. Po ok. 10 dniach roboczych karta jest gotowa do odbioru:

  Osoby mieszkające w Lublinie odbierają Kartę Absolwenta osobiście:

  Biuro Programu Absolwent UMCS
  Lublin, ul. Sowińskiego 12 pok. 5
  Poniedziałek - piątek w godz. 9-15
  Absolwent UMCS
   
  Można również upoważnić inną osobę do odbioru karty, podając jej imię i nazwisko oraz nr dokumentu.

  Osobom mieszkającym poza Lublinem prześlemy kartę pocztą na adres wskazany w formularzu.

Kontakt w sprawie Karty Absolwenta

Magdalena Oziomek
tel. 81 537 50 70
program.absolwent@umcs.pl lub magdalena.oziomek@umcs.pl

ul. Sowińskiego 12, pok. 5
20-040 Lublin