"Atlas historyczny miast polskich..." - sukces zespołu historyków i kartografów z UMCS

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module „Dziedzictwo narodowe”. Do konkursu zgłoszono 85 wniosków, spośród których 16 uzyskało finansowanie na łączną kwotę 15 683 383,59 zł. Projekt UMCS zgłoszony przez międzywydziałowy zespół kartografów i historyków otrzymał 925 369,90 zł!
 
Zgłoszony przez UMCS projekt "Atlas Historyczny Miast Polskich: Kazimierz Dolny, Puławy, Wąwolnica" stanowi kontynuację europejskiej serii wydawniczej Historic Towns Atlases (#HTA), realizowanej pod patronatem International Commission for the History of Towns (ICHT). W ramach serii europejskiej ukazało się ponad 530 atlasów miast z 18 krajów. Do tej pory wydano 46 zeszytów miast polskich, a 5 kolejnych jest w trakcie opracowania.
 
Serdecznie gratulujemy Prof. Grzegorzowi Jaworowi i dr. hab. Dariuszowi Wróblowi z Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej oraz dr. Kamilowi Jakimowiczowi z Katedry Historii XVI-XIX w. i Europy Wschodniej, jak również pracownikom Katedry Geomatyki i Kartografii (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS) za niezwykły pomysł na projekt, którego głównym celem jest przygotowanie nowej metodyki opracowania atlasów w obliczu skomplikowanej i niepewnej podstawy źródłowej.
 
Tekst i grafika: dr Jakub Kuna

    Aktualności

    Data dodania
    18 stycznia 2023