Dofinansowanie dla projektu pt. DT.Uni. - Design Thinking Approach for an Interdisciplinary University!

Miło nam poinformować, że projekt międzynarodowy pt. DT.Uni. - Design Thinking Approach for an Interdisciplinary University, przygotowany przez Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS w ramach Akcji KA 2 Programu Erasmus+, zajął czwartą pozycję na liście rankingowej i otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 432 880 EUR.

Złożony wniosek uzyskał łącznie 85 punktów na 100 możliwych i największe dofinansowanie ze wszystkich projektów zgłoszonych do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Polsce w konkursie akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego w 2017 roku. Projekt będzie trwał 36 miesięcy i rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Działania projektowe skierowane są do trzech grup docelowych: badaczy, kadry zarządzającej oraz studentów, i mają na celu rozwój metodologii design thinking i jej praktyczne zastosowanie na wielu płaszczyznach funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego.

Poza UMCS, który pełni rolę koordynatora, w projekcie będą uczestniczyć partnerzy z całej Europy: Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, Birmingham City University, Tehcnische Universitat Dresden, Universita Degli Studi di Roma La Sapienza, Haskolinn a Bifrost, Uniwersiteit van Amsterdam oraz Instituto Politecnico da Guarda. Silne i doświadczone konsorcjum projektowe zostało bardzo wysoko ocenione przez ewaluatorów i jest gwarancją jakości oraz udanej implementacji projektu.

Zespół ds Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 98
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    8 sierpnia 2017