Władze w kadencji 2016-2020

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Prodziekan

ds. stacjonarnych studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I i II stopnia)
oraz niestacjonarnych studiów administracyjnych (studia I i II stopnia)

Dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw.

Prodziekan

ds. niestacjonarnych studiów prawniczych i niestacjonarnych studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I i II stopnia)
oraz studiów na kierunku prawno-biznesowym (studia I stopnia) i prawno-menedżerskim (studia I i II stopnia)

Doc. dr Wiesław Perdeus

Prodziekan

ds. stacjonarnych studiów administracyjnych (studia I i II stopnia)

Dr hab. Małgorzata Stefaniuk, prof. nadzw.

Prodziekan

ds. stacjonarnych studiów prawniczych

Dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. nadzw.