Władze w kadencji 2016-2020

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Prodziekan

ds. stacjonarnych i niestacjonarnych studiów prawniczych oraz niestacjonarnych studiów na kierunku prawno-biznesowym (studia I stopnia)

Dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS

Prodziekan

ds. stacjonarnych i niestacjonarnych studiów na kierunku  prawo bezpieczeństwa wewnętrznego (studia I i II stopnia)
oraz niestacjonarnych studiów prawno-menedżerskich (studia II stopnia)

Dr hab. Bartosz Liżewski, prof. UMCS

Prodziekan

ds. stacjonarnych i niestacjonarnych studiów prawno-administracyjnych (studia I i II stopnia) oraz stacjonarnych studiów na kierunku prawno-biznesowym (studia I stopnia)

Dr hab. Jarosław Kostrubiec