Warsztaty z Renowacji Przedmiotów Zabytkowych

Serdecznie zapraszamy studentów i absolwentów kierunków artystycznych i humanistycznych (historia sztuki, kulturoznawstwo, ochrona dóbr kultury i pokrewne), którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę, do udziału w warsztatach z renowacji i konserwacji przedmiotów zabytkowych.

Celem projektu jest m.in. popularyzacja i kultywowanie rzemieślniczych tradycji Lublina, jak również zachęcenie mieszkańców i turystów do odkrywania i poznawania Śródmieścia. Zajęcia odbędą się w warsztacie Tomasza Okonia (ul. Lubartowska 6-8).

Warsztaty będą trwały przez cały listopad i są przeznaczone dla czterech osób. Dokładny harmonogram zajęć zostanie uzgodniony podczas pierwszego spotkania z Tomaszem Okoniem i dostosowany do potrzeb i możliwości czasowych uczestników i prowadzącego.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale uczestnicy mają za zadanie po ich zakończeniu zrealizować projekt lub inicjatywę na rzecz terenu rewitalizowanego np.  zorganizować warsztaty dla dzieci lub przedsiębiorców ze Śródmieścia, zaaranżować wspólnie z lokalnym przedsiębiorcą atrakcyjną witrynę w jednym ze sklepów na terenie rewitalizowanym, czy zaprosić mieszkańców lub przedsiębiorców na pokaz do swojej pracowni lub na uniwersytet. 

Warsztaty będą okazją m.in. do:
1. Zapoznania się z narzędziami i materiałami używanymi do konserwacji i renowacji przedmiotów zabytkowych.
2. Analizy stanu przedmiotu zabytkowego i wykonania planu jego renowacji.
3. Nauczenia się dawnych metod tapicerstwa i naprawy przedmiotów metalowych, srebrnych, porcelanowych, czy renowacji i konserwacji przedmiotów drewnianych.
4. Przywrócenia dawnej świetności obiektom zabytkowym.
5. Renowacji przyniesionych przez uczestników przedmiotów zabytkowych, jak również przedmiotów z warsztatu Pana Tomasza Okonia.

Zasady aplikowania: Chętnych do udziału w projekcie prosimy o przesłanie:
– CV (wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla  potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2016 r., poz. 922”)
– Kilkuzdaniowej odpowiedzi na pytanie: Czemu chciałbym/ chciałabym wziąć udział w warsztatach?
- Krótkiego opisu projektu/inicjatywy na rzecz terenu rewitalizowanego, które uczestnik zrealizuje po zakończeniu  warsztatów (maks. pół strony A4, czcionka Times New Roman, interlinia 1,5).

    Aktualności

    Autor
    Anna Nieoczym
    Data dodania
    16 października 2017