Słowo

#spotkanie

#teatr

#scena

#tekst

#dialog

SŁOWO to klucz do kreatywnej komunikacji i budowania otwartych relacji. Celem lini programowej jest zapewnienie studentom przestrzeni do działania w dziedzinie słowa i praktyk teatralnych. Otwarty dostęp do kultury teatru z uwzględnieniem nowatorskich form kształcenia i przekazu. Student stanie się inicjatorem i kreatorem działań programowych lini SŁOWO, a kuratorzy bedą pomagać i wspierać realizację przedstawionych pomysłów.

W ramach lini SŁOWO proponujemy warsztaty mistrzowskie i kuratorskie, spotkania, spektakle, konferencje naukowe, festiwale.

KURATORZY

Ekaterina Sharapova - filolog, doktor nauk humanistycznych na Wydziale Humanistycznym UMCS, dyrektor artystyczny oraz aktorka Teatru imperialnego, Prezes Fundacji Polza. 

Patryk Pawelec - absolwent animacji kultury na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, utytułowany recytator, monodramista, instruktor teatralny. Organizator Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w województwie lubelskim w latach 2017-2020. Realizował projekty i spektakle teatralne dla młodzieży, a także liczne warsztaty dla instruktorów i nauczycieli w regionie z zakresu teatru i kultury żywego słowa.

PROJEKTY/DZIAŁANIA

Studio Teatr - program telewizyjny i audycja radiowa o tym samym tytule. Spotkania z „legendami” i praktykującymi twórcami teatru dotyczące badań nad teatrem w życiu w pracy zawodowej i na scenie.

Projekt „Slam Żak”. Slam poetycki - skrzyżowanie poezji i performance'u, festiwal słowa mówionego. Używanie jakichkolwiek rekwizytów, bądź instrumentów jest zabronione. Jury wybierane jest z publiczności, każdy uczestnik ma 3 minuty na zaprezentowanie swojego utworu, a zwycięzcy otrzymują nagrody pieniężne.

Master Class - Warsztaty Mistrzowskie - cykl spotkań z profesjonalnymi i praktykującymi twórcami teatru w formie warsztatów. Zaproszeni artyści prezentują autorskie techniki i metody aktorskie i teatralne. Dramat, pantomima, taniec, lalka, improwizacja, śpiew.

Master Class - Warsztaty Kuratorskie - cykl warsztatów teatralnych, improwizacji sceniczne j(impro), warsztatów kultury żywego słowa. Prowadzącymi warsztat będą grupy wywodzące się z środowiska akademickiego m.in. Teatr Imperialny, Impro Teatr Bezczelny, Poławiacze Pereł Improv Teatr.

Akademicka Scena Otwarta (ASO) lub Żak Open Stage (ŻOS) - prezentacje etiud grup powarsztatowych, prezentacje małych form teatralnych i parateatralnych, stand-up, slamy poetyckie, czytania performatywne, dyplomy artystyczne Animacji Kultury.

Studencki Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (SOKR) - konkurs na interpretacje literatury klasycznej i współczesnej. Idea nawiązuje do kultywowania tradycji kultury żywego słowa. Projekt ogólnopolski.

Dialog «Creative writing» - studenci będą mogli nie tylko przedstawić swoje dotychczasowe utwory, ale rownież współpracować i wymieniać się dokonaniami naukowo artystycznymi. Celem jest budowanie kultury studenckiej: twórczej, krytycznej, otwartej, wrażliwej, akceptującej i świadomej. Program opiera się na doświadczeniu i wiedzy naukowo-akademickiej oraz współczesnym podejściu do generowania i odbioru komunikatów młodej kultury. To dialog międzyuniwersytecki, współpraca ze wszystkimi liniami programowymi ACK oraz miejskimi ośrodkami kultury, w których można będzie zrealizować własne projekty.

Projekt „Świeże Sztuki” - prezentacje spektakli dyplomowych szkół teatralnych z całej Polski na scenach ACK Chatka Żaka. Współpraca z Festiwalem Szkół Teatralnych w Łodzi. Spotkania
z twórcamioraz prowadzenie warsztatów.

Kontakt z kuratorami: slowo@ack.lublin.pl