Słowo

#spotkanie

#teatr

#scena

#tekst

#dialog

SŁOWO to klucz do kreatywnej komunikacji i budowania otwartych relacji. Celem linii programowej jest zapewnienie studentom przestrzeni do działania w dziedzinie słowa i praktyk teatralnych. Otwarty dostęp do kultury teatru z uwzględnieniem nowatorskich form kształcenia i przekazu. Student stanie się inicjatorem i kreatorem działań programowych linii SŁOWO, a kuratorzy będą pomagać i wspierać realizację przedstawionych pomysłów. W ramach linii SŁOWO proponujemy warsztaty mistrzowskie i kuratorskie, spotkania, spektakle, konferencje naukowe, festiwale.

KURATORZY

Ekaterina Sharapova - filolog, doktor nauk humanistycznych na Wydziale Humanistycznym UMCS, dyrektor artystyczny oraz aktorka Teatru imperialnego, Prezes Fundacji Polza.

PROJEKTY/DZIAŁANIA PODJĘTE W 2021/2022

Studencka Wiosna Teatralna - ogólnopolski festiwal teatrów studenckich, który odbywał się w murach Instytucji w latach 1966–1974. W 2022 roku został wznowiony pod hasłem „BUDOWAĆ MOSTY” jako swoiste połączenie przeszłości z teraźniejszością. Festiwal jest przestrzenią do prezentacji i konfrontacji rozmaitych przejawów współczesnej twórczości teatralnej studentów.

Warsztaty improwizacji scenicznej – podczas zajęć studenci uczą się poprzez zadania aktorskie i zabawy improwizatorskie współpracy z drugą osobą, budowania wzajemnego zaufania w grupie czy oswaja się na scenie.

Teatr Lalek: warsztaty lalkarstwa – uczestnicy warsztatów wykonując swoje lalki z eko – materiałów uczą się: wprowadzać lalki w ruch, pracować z rekwizytami, nawiązywać relacje z aktorem czy budować pojedyncze sceny

Śledźcie nasze media by dowiedzieć się co szykujemy dla Was w nowym roku akademickim!

Kontakt z kuratorami: slowo@ack.lublin.pl