Seminarium Robocze 18.10.2019

Seminarium robocze „Co z przyszłością kultury studenckiej?” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrekcją Narodowego Centrum Kultury, władzami Uczelni oraz reprezentantami środowiska kultury studenckiej i kultury samorządowej odbyło się w Akademickim Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka w dniu 18 października 2019 r. Zadaniem proponowanej inicjatywy jest między innymi zdiagnozowanie zaangażowania studentów w kulturę.

Piątkowe spotkanie składało się z dwóch części: prezentacji wstępnych założeń Forum, którą wygłosiła Izabela Pastuszko - Zastępca Dyrektora ACK UMCS Chatka Żaka i Pełnomocnik Rektora ds. Forum Kultury Studenckiej, pomysłodawczyni projektu oraz debaty. Poprzedziła je wizyta Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Mateusza Adamkowskiego oraz Dyrektora Narodowego Centrum Kultury - Profesora Rafała Wiśniewskiego u Jego Magnificencji prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego, Rektora UMCS. Mieliśmy również możliwość zaprezentowania naszym gościom działalności ACK UMCS Chatka Żaka.

W seminarium dotyczącym Forum udział wzięli zaproszeni goście oraz Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Lublina ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Zastępca Dyrektora Instytutu Teatralnego - dr Jarosław Cymerman, Zastępca Dyrektora ds. Artystyczno-Programowych Centrum Kultury w Lublinie - Rafał Koziński, delegacja studentów oraz inni przedstawicieli kultury i nauki lubelskiej, związani z działalnością w obszarach kultury studenckiej.