Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. Urszula Bobryk

Członkowie:

Patryk Bukała, Przewodniczący Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS

Dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS, Kierownik Katedry Socjologii Zmiany Społecznej UMCS

Rafał Koziński, Zastępca Dyrektora ds. Artystyczno-Programowych Centrum Kultury w Lublinie

Izabela Pastuszko, p.o. Dyrektora Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka

Prof. dr hab. Jan Pomorski, Kierownik Centrum Badawczo-Rozwojowego e-HUMANISTYKA UMCS

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Urząd Miasta Lublin

Katarzyna Stróżyńska, Koordynator Forum Kultury Studenckiej