Seminarium Online 21-22.10.2020

W dniach 21-22 października 2020 roku zorganizowane zostało seminarium naukowo-badawcze dla przedstawicieli 16 akademickich jednostek kultury, w którym wzięło udział łącznie 16 osób. Seminarium zostało podzielone na dwa etapy: pierwszy - warsztatowy, w ramach którego zostały przeprowadzone warsztaty design thinking oraz z zakresu social media, drugi - mający na celu prezentację kameralnemu gronu ekspertów kluczowych wyników badań, a także zapoznanie się z ich opinią i uwagami.