Grupa Teatralna Barter

Barter to grupa teatralna o kolektywnym podejściu do twórczości. Członkowie zaangażowani w ten projekt sami tworzą swoje widowiska, będąc dla siebie nawzajem reżyserami i działając na zasadzie barteru, to znaczy równej wymiany umiejętności, wiedzy i doświadczenia. Do popełnionych widowisk należą „Wojna na bagnety” (2021), „Swaty, czyli krótka i bardzo (nie)prawdopodobna historia zaślubin Dionizosa z Kupałą” (2022), „Czerń” (2023). Grupa swoje premiery i inne wydarzenia realizuje pod okiem Przemysława Mrowińskiego, niezmiennie w przestrzeniach Chatki Żaka.

Kontakt:
E-mail: barter.grupateatralna@gmail.com
Telefon: 694070133
Facebook
Instagram