Spotkanie rady programowej FKS 28.01.2021

W dniu 28 stycznia 2021 roku odbyło się spotkanie Rady Programowej projektu Forum Kultury Studenckiej. Z uwagi na obecny stan zagrożenia epidemiologicznego spotkanie miało miejsce online, za pośrednictwem internetowej platformy Zoom.

Łączenie zrealizowane zostało ze studia Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka w Lublinie dzięki organizatorom: JM Rektorowi Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, prof. dr hab. Radosławowi Dobrowolskiemu i p.o. Dyrektora ACK UMCS Chatka Żaka, Izabeli Pastuszko, pomysłodawczyni Forum Kultury Studenckiej oraz Zespołowi Realizacji i Techniki ACK UMCS Chatka Żaka.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki ­– Podsekretarz Stanu, dr Anna Budzanowska, a także Zastępca Dyrektora Biura Programów Naukowych i Inwestycji, Beata Pukas-Turek oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa – Mateusz Adamkowski, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, prof. Rafał Wiśniewski.

W spotkaniu wzięli również udział Państwo Rektorzy i Prorektorzy uczelni wyższych, posiadających w swoich strukturach akademickie jednostki kultury:

 • Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, JM Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Przewodniczący KRASP,
 • Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku,
 • Prof. dr hab. Stanisław Głuszek, JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM, JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczwgo w Poznaniu,
 • Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
 • Prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga, Prorektor ds. Studiów, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
 • Dr hab. inż. Izabela Major, prof. PCz, Prorektor ds. nauczania, Politechniki Częstochowskiej,
 • Dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. ucz., Prorektor ds. studenckich, Politechniki Łódzkiej,
 • Prof. dr hab. Beata Przyborowska, Prorektor ds. studenckich, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

oraz Mateusz Grochowski, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP. Na spotkaniu zostały poruszone kwestie dotyczące m.in. podstaw prawnych rozwoju kultury studenckiej w Polsce, a także trudności i wyzwań z nim związanych, możliwości wsparcia działań realizowanych w ramach projektu oraz zakres przyszłych prac zespołu ds. opracowania rozwiązań systemowych dla rozwoju kultury studenckiej w Polsce. Podsumowane zostały również dotychczasowe działania podjęte w toku realizacji projektu Forum Kultury Studenckiej w tym badania pn. Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce oraz planowane zadania w 2021 roku. Podczas dyskusji rozważania oscylowały wokół miejsca kultury studenckiej w kulturze polskiej oraz wyzwania, które przed nią stoją.

Zauważona została również potrzeba wsparcia kultury studenckiej zarówno ze strony Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Spotkanie zaowocowało deklaracjami współpracy i wsparcia w rozwoju kultury studenckiej zarówno z poziomu szkół wyższych jak i obydwu resortów.

Kultura studencka jest bezsprzecznie ważnym tematem do dalszych rozważań. Pierwsze spotkanie tak znamienitego grona przedstawicieli obydwu Ministerstw oraz środowiska akademickiego stało się tego potwierdzeniem.