Praktyki w Chatce Żaka

Kultura pozwala jednostkom na lepsze wyrażenie siebie, a w konsekwencji zyskanie przez nie większej samoświadomości. Coraz częściej dostrzega się rolę kultury w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest jednym z nielicznych uniwersytetów w Polsce, który posiada własne Akademickie Centrum Kultury - miejsce wyjątkowe z bogatą tradycją, które stwarza studentom doskonałe warunki nie tylko do rozwoju naukowego, ale przede wszystkim do uczestnictwa w kulturze akademickiej – zarówno poprzez jej aktywny odbiór, jak również wpływ na jej realny kształt.

Mając na uwadze powyższe kwestie ACK UMCS wychodzi z propozycją realizowania praktyk studenckich, a także zaprasza wszystkich zainteresowanych do obywania wolontariatu w ramach działalności Chatki Żaka.

Zależy nam na stworzeniu zintegrowanego środowiska osób, przyczyniającego się do rozwoju szeroko pojętej edukacji kulturalnej wśród społeczności akademickiej.

Do kogo kierujemy swoją propozycję?

  • do studentów wszystkich lubelskich uczelni,
  • do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dołącz do Nas i czynnie twórz Kulturę!

→ Zgłoszenia: praktyki@ack.lublin.pl