Praktyki w Chatce Żaka

Kultura pozwala nam na lepsze wyrażenie siebie, a w konsekwencji zyskanie przez nie większej samoświadomości. Coraz częściej dostrzega się rolę kultury i mediów w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest jednym z nielicznych uniwersytetów w Polsce, który posiada własne Akademickie Centrum Kultury i Mediów- miejsce wyjątkowe z bogatą tradycją, które stwarza studentom doskonałe warunki nie tylko do rozwoju naukowego, ale przede wszystkim do uczestnictwa w kulturze akademickiej – zarówno poprzez jej aktywny odbiór, jak również wpływ na jej realny kształt.

Jeżeli i Ty szukasz sposobu na rozwijanie swoich pasji i masz ochotę zainwestować swój czas  aby w zamian zdobyć nowe umiejętności, to znaczy, że właśnie Ciebie szukamy!

Zależy nam na stworzeniu zintegrowanego środowiska osób, przyczyniającego się do rozwoju szeroko pojętej edukacji kulturalnej wśród społeczności akademickiej.

Dołącz do Nas i czynnie twórz Kulturę!

CO OFERUJEMY?

 • Odbycie praktyk w ramach otwartych naborów, programów zewnętrznych np. „Praktykuj w Kulturze” oraz w ramach obowiązkowych lub nadobowiązkowych praktyk uczelnianych (prosimy o przyniesienie programu praktyk);
 • Możliwość włączenia się w pracę:
  • Działu Programowego;
  • Działu Realizacji Programu i Projektów Audiowizualnych;
  • Akademickiego Radia Centrum ;
  • Telewizji UMCS;
  • Działu Promocji i Komunikacji.
 • Opiekę doświadczonych animatorów i koordynatorów działań;
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyk/ referencje.

KOGO SZUKAMY?

 • Studentów i absolwentów lubelskich uczelni;
 • Osób realizujących projekty artystyczne lub edukacyjne;
 • Uczniów chcących zdobyć doświadczenie w zakresie edukacji, kultury oraz mediów.

CZEGO OCZEKUJEMY?

 • Zainteresowania związane ze sztuką lub mediami;
 • Dyspozycyjność (min. 3 dni w tygodniu po kilka godzin);
 • Komunikatywności, otwartości na nowe wyzwania i zaangażowania.

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorką praktyk i staży Joanną Podlodowską od poniedziałku do piątku w ACKiM UMCS Chatka Żaka w godzinach 10:00-17:00 Biuro 1.16 lub praktyki@ack.lublin.pl

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami praktyk:

Aktualne nabory :

Już niedługo dodamy nowe ogłoszenia!

Napisz do nas praktyki@ack.lublin.pl jeżeli masz pytanie lub chcesz zgłosić swoją gotowość!

 

Minione nabory:

Asystent/ka koordynatora projektu Forum Kultury Studenckiej

Forum Kultury Studenckiej to projekt, dofinansowany z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki, którego pomysłodawcą jest Izabela Pastuszko, Dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

W ramach tej praktyki będziesz włączony w pracę przy realizacji ogólnopolskiego projektu Forum Kultury Studenckiej a tym samym asystowanie koordynatorowi na kolejnych etapach projektu oraz realizację wydarzeń o charakterze ogólnopolskim.

CELE PRAKTYK

 • Poznanie warunków i specyfiki pracy w administracji publicznej;
 • Poznanie idei myślenia projektowego oraz formalności związanych z realizacją projektów (m.in. tworzenie umów, zapytań ofertowych, harmonogramów i sprawozdań);
 • Doskonalenie zdolności planowania czasu pracy;
 • Ćwiczenie pracy w grupie i skutecznej komunikacji z zespołem pracowników;
 • Doskonalenie zdolności organizacyjnych.


Praktyka w ramach projektu „Inny Wymiar”

“Inny wymiar” to interdyscyplinarny projekt skupiony wokół tematyki gier (RPG, LARP, video, planszowych) i fantastyki. Ideą projektu jest popularyzacja gier jako aktywności wspierających rozwój osobisty i zawodowy, kreację siebie i twórczą ekspresję, a także integrację społeczności bez względu na wiek, pochodzenie czy stopień sprawności.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

W ramach realizacji tych praktyk będziesz miał okazję asystować w pracach przygotowawczych i organizacyjnych przed i w trakcie wydarzenia, opiekę nad gośćmi (prelegentami, prowadzącymi, artystami), obsługę widza, asystowanie osobom o szczególnych potrzebach, współpracę z koordynatorem dostępności, działania animacyjne podczas wydarzenia, współpracę z wolontariuszami, zapewnianie płynnej komunikacji między organizatorami, gośćmi i uczestnikami

CELE PRAKTYK

 • Poznanie wszystkich etapów realizacji projektu;
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w organizacji i obsłudze wydarzenia kulturalnego;
 • Poznanie nowych ludzi;
 • Poszerzenie kompetencji miękkich i twardych;
 • Wszechstronny rozwój;
 • Możliwość udziału w ciekawym doświadczeniu, dobra zabawa i niezapomniane przeżycia.

Praktyka w ramach projektu Viral ART 2.0 Festiwal sztuki eksperymentalnej i awangardowej

Nowy festiwal realizowany w Akademickim Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, którego głównym zamysłem jest zarażanie sztuką awangardową odbiorców, prezentowanie nietypowych zjawisk i treści z zakresu sztuki eksperymentalnej i interdyscyplinarnej.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Osoby realizujące praktyki w ramach tego projektu będą włączone w realizację i ewaluację podczas wydarzeń odbywających się ramach festiwalu sztuki eksperymentalnej i awangardowej Viral ART 2.0, w tym pomoc podczas wykonania instalacji pokonkursowej, pilnowanie wystawy pokonkursowej, opieka nad artystami, asysta podczas rejestracji audiowizualnej wydarzeń festiwalowych, dokumentacja fotograficzna wydarzenia, pomoc w działaniach promocyjnych festiwalu;

CELE PRAKTYK

 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Możliwość poznania procesu produkcji festiwalu „od kulis”;
 • Poszerzenie wiedzy na temat sztuki współczesnej;
 • Aktywne działanie na rzecz kultury studenckiej;
 • Rozwój kompetencji miękkich.
   

Praktyka w dziale Komunikacji i Promocji

Dział Komunikacji i Promocji ma za zadnie dotarcie do stałych i potencjalnych odbiorców z informacją o wydarzeniach tworzonych i realizowanych w Chatce.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

pomoc w prowadzeniu kampanii promocyjnych, kolportaż materiałów promocyjnych, pomoc podczas wydarzeń, tworzenie contentu na Facebooka, Instagrama oraz Tik-toka, nawiązywanie kontaktu z mediami tradycyjnymi, przygotowanie komunikatów prasowych

CELE PRAKTYK

 • Zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych;
 • Poznanie struktury komunikatów prasowych;
 • Zdobycie wiedzy z zakresu kreowania marki;
 • Tworzenia identyfikacji wizualnej;
 • Prowadzenia kampanii wizerunkowych.

Praktyka w linii programowej Visual Art.

VISUAL ART w Chatce Żaka to przestrzeń spotkania i przenikania różnych zjawisk z obszaru sztuk wizualnych – tradycyjnych, jak i eksperymentalnych. To miejsce otwarte na wszelkie przejawy twórczości i ekspresji artystycznej, przybierającej często nieoczekiwane i zaskakujące formy. To przestrzeń awangardy – sztuki nowej, młodej, buntowniczej, intermedialnej, odważnie przekraczającej granice.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

W ramach asystowania korytarzowi linii programowej Visual Art. Będziesz miał(a) okazję rozwinąć swoje umiejętności w pracach przygotowawczych i organizacyjnych przed i w trakcie wystaw, warsztatów, włączyć się w prace montażowe w galerii, opiekę nad artystami, obsługę widza, współpracę z wolontariuszami, współpracę z Działem Komunikacji i Promocji, wyszukiwanie i zbieranie informacji, dokumentację wydarzeń.

CELE PRAKTYK

 • Możliwość zdobycia doświadczenia w organizacji i obsłudze wydarzeń artystycznych;
 • Zaświadczenie o odbyciu stażu;
 • Poznanie nowych ludzi;
 • Poszerzenie kompetencji miękkich i twardych.

Praktyka w Piśmie Folkowym

Pismo Folkowe to jedyne w kraju czasopismo poświęcone nurtowi folkowemu - współczesnym inspiracjom muzyczną kulturą tradycyjną. Podejmując zagadnienie muzyki folkowej nie pomija jej kontekstu kulturowego - kultury ludowej. Pismo działa przy Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Pomoc  w procesie wydawniczym, w budowaniu aktywnej platformy informacyjnej Pisma Folkowego oraz porządkowanie archiwaliów.

CELE PRAKTYK

 • Wywiady, relacje z wydarzeń kulturalnych (również online);
 • Recenzje książek i płyt;
 • Redakcja i korekta tekstów;
 • Prowadzenie stron www Pisma;
 • Obrabianie materiałów tekstowych, zdjęć, filmów;
 • Korekta i porządkowanie materiałów archiwalnych.

Praktyka w linii programowej Lifestyle

LIFESTYLE to przestrzeń dla studentów, którzy swoje zainteresowania rozwijają indywidualnie lub poprzez działalność w różnych, niekoniecznie formalnych kolektywach. Otwieramy dla studentów nowe możliwości i przestrzenie. Łączymy nowoczesność z tradycją, świat realny z wirtualnym, jesteśmy gotowi się na nietypowe i odważne futurystyczne pomysły.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Wyszukiwanie studenckich liderów i animatorów oraz środowisk potencjalnie zainteresowanych współpracą z ACKiM w zakresie dziedzin podanych poniżej - udział w działaniach promocyjnych i organizacyjnych linii Lifestyle - wsparcie prowadzonych przez linię Lifestyle projektów takich jak: Festiwale „Mikołajki Folkowe” i „Bakcynalia”, Stylowe wieczory z Chatką Żaka, Studencka Wymiennikownia itp.

CELE PRAKTYK

 • Zdobycie doświadczenia w pracy animacyjnej;
 • Kreowaniu i promocji działań;
 • Rozwinięcie kreatywności;
 • Samodzielne prowadzenie zadań;
 • Doświadczenie w tworzeniu i obsługiwaniu narzędzi z zakresu social mediów;
 • Organizacji widowni.

Praktyka w Akademickim Radiu Centrum

Akademickie Radio Centrum od ponad 25 lat nadaje na falach 98,2FM. Jest tworzona przez studentów na różnych poziomach umiejętności , ale z jednakowo dużą pasją i zaangażowaniem. Od momentu powstania stanowi ważny element działalności Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Wsparcie redaktorów Akademickiego Radia Centrum, włączenie się w pracę różnych działów Radia

Asystowanie i przeprowadzanie wywiadów.

CELE PRAKTYK

 • Nauka pracy z reporterami;
 • Warsztat pracy w ramach przygotowania informacji (nagranie, opisanie, obróbka, emisja);
 • Organizacja wydarzeń;
 • Podstawy dziennikarstwa radiowego;
 • Umiejętność pracy w zespole.