Sala Ciszy/ Strefa Relaksu

Szukasz przestrzeni, w której możesz odpocząć i zebrać myśli? Takie miejsce znajdziesz w Chatce Żaka!

W Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS dbamy zarówno o wszystkie osoby uczestniczące w naszych wydarzeniach, jak i te, które na co dzień odwiedzają nasze mury. Razem z Zespołem ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami stworzyliśmy Salę Ciszy i Strefę Relaksu, z której może korzystać każdy z Was! To przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy w codziennym pędzie potrzebują trochę ciszy i spokoju.  

Tworząc Salę Ciszy i Strefę Relaksu, zależało nam na ograniczeniu ilości bodźców, które mogłyby przeszkadzać podczas odpoczynku. Są to przestrzenie zaprojektowane zgodnie z nurtem uniwersalnym, wyposażone w meble zapewniające komfort z zachowaniem funkcji polisensorycznych i terapeutycznych.

Oprócz cech relaksacyjnych Sala Ciszy oraz Strefa Relaksu to przestrzenie sprzyjające spokojnej nauce i cichej pracy. Znajdziecie w niej książki, które pomogą rozwinąć umiejętność zadbania o dobrostan Waszych emocji oraz akcesoria do jogi, dzięki którym zadbacie nie tylko o umysł, ale także o swoje ciało.

Jest to także przestrzeń, w której możecie umówić się na spotkanie z pracownikiem Zespołu ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami lub psychologiem.

Pokój Ciszy stoi dla Was otworem od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku. Jeśli potrzebujecie skorzystać z niego w innych terminach lub macie pomysł na ciekawe warsztaty lub spotkania, które poszerzą wiedzę dotyczącą dobrostanu psychicznego, skontaktujcie się z koordynatorką przestrzeni Agatą Wiatr lub Rafałem Woźniakiem.

Zapraszamy!

Kontakt:
Agata Wiatr - agata.wiatr@ack.lublin.pl
Rafał Woźniak - rafal.wozniak@mail.umcs.pl
pokój 1.16
tel. 81 533 32 01, wew. 221
__________________________________________________________

Are you looking for a place where you can relax and gather your thoughts? You will find it in Chatka Żaka!

In the Academic Centre for Culture and Media of Maria Curie-Skłodowska University we take care of both all people participating in our events and those who visit us on a daily basis. Therefore, together with the Support Team for People with Disabilities, we have created the Silence Room and the Relax Zone which can be used by everyone! This is a space dedicated to those who need some peace and quiet in everyday rush.

We have created the Silence Room and the Relax Zone with the intention to limit the number of stimuli which could disturb your rest. This space is designed in line with the universal trend, comfortably furnished, and fulfilling the multisensory and therapeutic functions.

Moreover, apart from their relaxation qualities, the Silence Room and the Relax Zone are conducive to quiet study and undisturbed work. You will also find here books to help you take care of your emotional well-being, as well as yoga accessories to nurture not only your mind but also your body.

This is also a place where you can make an appointment with an employee of the Support Team for People with Disabilities or a psychologist.

The Silence Room is open for you Monday through Friday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. If you need to use it at another time or you have an idea for interesting workshops or meetings that increase mental well-being skills, please contact the room coordinator Agata Wiatr or Rafał Woźniak.

You are very welcome!

Contact:
Agata Wiatr: agata.wiatr@ack.lublin.pl
Rafał Woźniak: rafal.wozniak@mail.umcs.pl
room 1.16
phone: 81 533 32 01 extension 221