Fundacja ACKiM UMCS Chatka Żaka

Fundacja Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka
ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin
NIP: 7123300789; Regon: 362580630, KRS: 0000576987
powołana 24.09.2015

Zarząd Fundacji:  

Główne cele Fundacji:

 1. Wspomaganie działań zmierzających do rozwoju i promocji kultury studenckiej;
 2. Integrowanie studentów oraz organizacji o charakterze studenckim;
 3. Wspieranie i popularyzacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki wśród studentów, w szczególności z dziedzin takich jak: teatr, muzyka, sztuki plastyczne, fotografia, film, literatura, sztuki wizualne, media;
 4. Prowadzenie działań edukacyjnych i badawczych z zakresu szeroko pojętej kultury studenckiej;
 5. Działalność na rzecz nauki i oświaty;
 6. Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 7. Prowadzenie szkoleń w zakresie promocji i rozwoju kultury studenckiej;
 8. Promocja działań kulturalnych realizowanych przez studentów UMCS ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć realizowanych w ACK UMCS Chatka Żaka;
 9. Działanie na rzecz integracji państw europejskich w wymiarze kulturowym;
 10. Wspieranie międzynarodowej wymiany twórców;
 11. Promocja kultury studenckiej w Polsce i poza jej granicami;

Dotychczas zrealizowane projekty:

 • „Kabaretowy Uniwerek” – dofinansowanie z UM Lublin w kwocie po 15.000 zł w latach 2017, 2018 – 2 edycje
 • „Między nami... Dialog Artystyczny” – Międzynarodowy Plener Artystyczny – dofinansowany przez Senat RP (umowa ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen) w kwocie po 14 000 zł w latach 2016 i  2017 – 2 edycje
 • „Plakaton – konkurs na najlepszy plakat kulturalny Lublina”, 2017 r. – dotacja UM Lublin – 3000 zł
 • Współorganizacja Dni Kultury Studenckiej „Kozienalia” – kwota po 250 000 zł w latach 2016, 2017, 2018 – 3 edycje
 • „W rytmie wolności…” , 2018 r. - dofinansowanie z UM Lublin w kwocie 25 000 zł
 • Szkolenia dla kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych w USA wraz z warsztatami z j. polskiego dla młodzieży polonijnej" współfinansowane z Senatu RP w kwocie po 92 000 zł w latach 2017 r., 2018 r., 2019 r. – 3 edycje
 • oraz wiele mniejszych przedsięwzięć realizowanych ze środków własnych lub sponsorskich.

Fundacja Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka bierze udział w organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego programie rezydencji artystycznej dla twórców i twórczyń z Ukrainy.