Teatr Tańca zMYsł

Teatr Tańca zMYsł to zespół tańca współczesnego powstały w październiku z inicjatywy choreografki i instruktorki tańca Adrianny Sawczak. Grupa od początku swojego istnienia działa w przestrzeniach ACKiM UMCS Chatka Żaka – to właśnie tutaj w 2016 roku rozpoczęła się ich przygoda. Aktualnie grupę tworzy 30 tancerzy, którzy skupiają swoją pracę wokół takich styli jak contemporary, floorwork, modern jazz, jazz.

Nie bez powodu w nazwie grupy wyróżnione zostało słowo „MY” – tancerze kładą mocny nacisk nie tylko na szlifowanie umiejętności technicznych ale również na budowaniu poczucia wspólnoty i integralności. Ich etiudy oraz spektakle poza prezentowaniem umiejętności tanecznych skupiają się również na przekazie emocjonalnym. Ruch, muzyka i technika taneczna stanowią dla tancerzy narzędzie dzięki którym w sposób efektywniejszy docierają do serc i emocji swoich widzów.

Teatr Tańca zMYsł obok działalności twórczej i artystycznej w formie wystawianych spektakli oraz etiud, przyczynia się do rozwoju tańca i szerzenia kultury tanecznej w Lublinie poprzez organizację warsztatów za zakresu tańca współczesnego i styli pokrewnych.

W ramach funkcjonowania Teatru Tańca zMYsł odbywają się również regularne zajęcia grup początkujących, na które serdecznie zapraszamy! Zajęcia grupy początkującej skierowane są do każdej osoby zainteresowanej wkroczeniem do świata ruchu, emocji i tańca!

Kontakt:
Facebooku

Instagramie