Kontakt

ACKiM UMCS Chatka Żaka

ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin
Sekretariat: +48 81 533 25 70
Centrala: +48 81 533 32 01

chatka@mail.umcs.pl 
promocja.chatka@mail.umcs.pl 

Facebook

Instagram

YouTube

Spotify

 

Alfabetyczna książka adresowa:

mgr Bogdan Bracha Kurator linii Lifestyle
mgr Elżbieta Chodzyńska Kierownik obiektu
mgr Violetta Dryło Program i działania artystyczne 
mgr Agnieszka Dudek Kurator linii Visual Art
Dariusz Gontarz Realizacja programu 
mgr Mieczysława Goś Kurator linii Visual Art
mgr Karolina Kałkucka Komunikacja i promocja
Agnieszka Kołczewska Program i działania artystyczne 
mgr Piotr Kotowski Kurator linii Kadr 
mgr Magdalena Kozak-Siemińska Redaktor naczelna TV UMCS
mgr Jolanta Kulicka Zespół Tańca Ludowego UMCS
Maciej Lachowicz Kurator linii Lifestyle, realizacja programu 
mgr Dominika Lesiuk Zespół Tańca Ludowego UMCS
mgr Beata Leszczyńska Zespół Tańca Ludowego UMCS
mgr Lech Leszczyński   Zespół Tańca Ludowego UMCS
mgr Agnieszka Matecka-Skrzypek Program i działania artystyczne 
mgr Magdalena Mioduchowska Administracja i finanse 
mgr Izabela Pastuszko Dyrektor ACKiM UMCS Chatka Żaka
mgr Marek Skowronek Redaktor naczelny Akademickiego Radia Centrum
mgr Grażyna Stankiewicz Zastępca Dyrektora ds. Mediów Akademickich ACKiM UMCS Chatka Żaka
Włodzimierz Surdacki Realizacja programu 
mgr Krzysztof Wołodko   Zespół Tańca Ludowego UMCS
mgr Rafał Woźniak Realizacja programu