Jednostki kultury studenckiej w Polsce

Akademickie Centrum Kultury i Mediów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Chatka Żaka w Lublinie

Akademickie Centrum Kultury i Mediów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Chatka Żaka w Lublinie działa od 55 lat. W swojej działalności ACKiM UMCS Chatka Żaka kontynuuje festiwale z tradycjami, takie jak Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” (jubileuszowa XXX edycja w 2020 r.), Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej „Bakcynalia” czy Festiwal Artystycznych Warsztatów Umiejętności, ale jest również otwarta na nowe inicjatywy. Myśląc o aktualnych potrzebach kulturalnych studentów, wprowadza również nowe projekty takie jak Festiwal Podróżniczy „Przez świat”, Viral Art Festival oraz Inny Wymiar. 

W Chatce Żaka na stałe działają grupy taneczne (Zespół Tańca Ludowego UMCS im. Stanisława Leszczyńskiego, Zespół Tańca Towarzyskiego UMCS „Impetus”, grupa taneczna zMYsł), muzyczne (Chór Akademicki UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej, Orkiestra Utalentowani Muzycznie Córki i Synowie, W Rytmie Chatki, The Halping Hands) oraz teatralne (Teatr Imperialny, Barter). Mieści się tu także Akademickie Radio Centrum i TV UMCS, umożliwiające studentom zdobycie pierwszych dziennikarskich szlifów, które nierzadko dają przepustkę do ogólnokrajowych mediów.

Strona internetowa 

Facebook 

Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko Politechniki Śląskiej 

Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko Politechniki Śląskiej działa od 2011 roku. 

W Mrowisku swoje siedziby ma Uczelniany Zarząd Samorządu Studenckiego, Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów, Best, IAESTE, AEGEE, ESN SUT Gliwice, Watra, Harnasie, Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej, a nawet Śląski Yacht Club. Działają tu  również uczelniani artyści, czyli Akademicki Zespół Muzyczny, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej oraz Akademicki Teatr Remont. Ma tu swoje miejsce Klub Studencki Spirala.

Do autorskich projektów Mrowiska należą Spirala ROOM, Dobry Wieczór z Płytą Winylową czy Krótkie Ale Kino.

Strona internetowa

Facebook 

Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu działa od 2010 roku. 

Bazą dla działalności Centrum była twórczość istniejących już wcześniej i ważnych dla uczelni zespołów takich jak: Zespół Pieśni i Tańca „Łany”, Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator” oraz Chór Akademicki „Coro da camera”. 

Strona internetowa

Facebook 

Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie tworzą Studencki Zespół Góralski „Skalni”, działający od 1952 roku, Klub „Buda” od 1956 roku, w którym powstał m.in. słynny kabaret „Pod Budą”,  Klub Akademicki „Arka” od 1982, Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard”, Chór Uniwersytetu Rolniczego od 2003, Akademickie Koło PCK oraz Klub HDK - od 2006 roku. 

Strona internetowa

Strefa Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej

Strefa Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej działa od 2013 roku.  Na co dzień  funkcjonują w niej kawiarnia, klub, sala koncertowa, kawiarnia i stołówka prowadzona przez Dział Stołówek Studenckich. Strefa Kultury Studenckiej wyposażona jest w multimedia i sprzęt estradowy umożliwiający realizację wydarzeń artystycznych.

Strona internetowa

Facebook

Klub Studio Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Klub Studio działający przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie funkcjonuje w obecnej formie od 2004 roku. Prowadzony jest przez organizację pozarządową – Fundację Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA. Fundacja wspiera kulturalne inicjatywy studentów AGH, takie jak Muzyczne Pogwarki, Studio Kabaretu, Śpiewogranie, Karaoke na Żywo, Gwar Świata czy Bez Gwaru. 

Fundacja corocznie współtworzy Juwenalia Krakowskie, Juwenalia AGH czy Festiwal Synestezje. Ten ostatni łączy twórców plastyki, muzyki, słowa oraz środowiska Uczelni Artystycznych z całego kraju. Fundacja jest również opiekunem Orkiestry Reprezentacyjnej AGH, Chóru i Orkiestry Smyczkowej AGH Con Fuoco oraz Studia Muzycznego Kotłownia. 

Strona internetowa 

Facebook

Centrum Nauki i Kultury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Centrum Nauki i Kultury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach działa od 2012 roku, wcześniej, od połowy lat 70., funkcjonował tu tylko Studencki Klub WSPAK, który obecnie jest w Strukturach Centrum. Misją instytucji jest aktywizacja środowiska akademickiego, wspieranie działalności twórczej na polu artystycznym i naukowym, a także tworzenie oferty wydarzeń kulturalnych dla społeczności lokalnej.

Facebook 

Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” działające przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zostało utworzone w 2012 roku, po przekształceniu Studenckiego Klubu Pracy Twórczej „Od Nowa”. Klub „Od Nowa” powstał w 1958 roku. W klubie swoją karierę rozpoczynał m.in. zespół Republika. 

Obecnie w ACKiS UMK swoje miejsce mają: Klub „Od Nowa”, DKF „Niebieski Kocyk”, Uniwersytecka Rozgłośnia „Radio Sfera”, Chór Akademicki oraz dwie galerie sztuki - Galeria Dworzec Zachodni i Galeria 011. 

Do cyklicznych festiwali należą Toruń Blues Meeting, Jazz Od Nowa Festiwal, Alternatywne Spotkania Teatralne „Klamra”, Afryka Reggae Festiwal, Majowy Buum Poetycki.

Strona internetowa 

Facebook 

Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator”

Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator” powstało w 1981 roku. W ACK działają m.in. Akademicki Chór UG (istniejący od 1971 roku), Zespół Pieśni i Tańca UG „Jantar” (1970), Zespoły Tańca Celtyckiego UG „Animus Saltandi” (2000) i „Trebraruna” (1994), trzy teatry: Sandby Studio, Grupa Improwizacji Teatralnej i Teatr Tańca Współczesnego „Kiosk Ruchu”, a także Dyskusyjny Klub Filmowy Uniwersytetu Gdańskiego „Miłość Blondynki” (1994).

Strona internetowa 

Facebook 

Studenckie Radio „Żak” Politechniki Łódzkiej

Studenckie Radio „Żak” Politechniki Łódzkiej funkcjonuje od  1959 roku. Oprócz działań stricte radiowych Żak zajmuje się również organizacją i nagłaśnianiem koncertów. Współtworzy lub patronuje takim wydarzeniom, takie jak Ogólnopolski Studencki Przegląd Piosenki Turystycznej YAPA, Explorers Festival, XX Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. 

Od pracy w „Żaku” zawodową karierę dziennikarską zaczynali m.in. Wiktor Skrzydłowski, Andrzej Papajak, Adam Kołaciński, Marek Niedźwiecki, Janusz Deblessem, Janusz Graczyk, Tomasz Podwysocki, Ewa Tyszko, Artur Makieła, Marcin Pośpiech, Michał „Kwiatek” Kwiatkowski, Jakub Michalski, Michalina Kwiatkowska i Łukasz Walewski.

Strona internetowa 

Facebook 

Studenckie Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego

Studenckie Centrum Kultury działające przy Uniwersytecie Opolskim otwarto w 2011 roku, w nowym budynku finansowanym z funduszy Unii Europejskiej  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Celem jednostki jest zapewnienie zaplecza infrastrukturalnego do prezentacji, promocji i rozwoju aktywności kulturalnej środowiska akademickiego Uniwersytetu. 

SCK łączy działalność kulturalną z edukacją artystyczną. Jedyną, wyszczególnioną działalnością twórczą SCK jest Studio dźwięku, które animuje scenę muzyczną Opola – koncerty, nagrania. Swoją siedzibę mają tu Samorząd Studencki oraz Redakcja Radia Sygnały.

Strona internetowa

Facebook 

Akademickie Centrum Kultury Politechniki Częstochowskiej 

Akademickie Centrum Kultury Politechniki Częstochowskiej powstało w 1996 roku na bazie Klubu „Politechnik” istniejącego od 1970. W ACK działają m.in. Dyskusyjny Klub Filmow „Rumcjas” - najstarszy DFK w Polsce, Chór PC, Studencki Teatr „Trybik”, Zespół Pieśni i Tańca „Częstochowa”. 

Strona internetowa

Facebook

Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstało w 1999 roku. Działa w nim 17 grup, w tym m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo” istniejący od lat 50., Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka (1952), Akademicka Orkiestra Dęta, Teatr Studencki CEZAR (1997), Teatr kloszART, a także szereg klubów studenckich, w tym m.in. żeglarski, lotniczy, motocyklowy, Akademicki Klub Turystyczny i Akademicki Klub Płetwonurków “Skorpena”. 

Strona internetowa

Facebook

Uczelniany Ośrodek Kultury Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Uczelniany Ośrodek Kultury Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach powstał w 1995 roku. W jego skład wchodzą: Studencki Ośrodek Działań Kulturalnych „LIMES” (istniejący od 1977), Klub Studencki „PeHa” (1993), Dyskusyjny Klub Filmowy „Doza”, Klub Miłośników Teatru, a także radiowęzły studenckie, sekcje, kluby zainteresowań i grupy twórcze.

Strona internetowa

Strefa Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Strefa Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego powstała w 2015 roku w wyniku połączenia Akademickiego Centrum Kultury US (istniejącego od 2005 roku) z Działem Spraw Studenckich US. W SKS US działają grupy twórcze, koła naukowe i organizacje studenckie, w tym m.in. cztery teatry: Teatr Akademicki US, Teatr „nie ma”, Teatr BOSCHa, Teatr Ognia „Inko Gni To”. Jednostka organizuje cykliczne festiwale takie jak Międzynarodowy Festiwal Teatrów Niezależnych PRO CONTRA, Festiwal „Teatr w Stodole”, czy Festiwal „Garaże”.

Strona internetowa

Facebook

Uniwersyteckie Centrum Kultury Uniwersytetu w Białymstoku

W UCK odbywają się zajęcia i spotkania, które organizują koła naukowe i organizacje studenckie.