Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej

Forum Kultury Studenckiej to projekt, którego celem jest rozwój i badanie kultury studenckiej w Polsce. Realizacją projektu zajmuje się Akademickie Centrum Kultury i Mediów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Chatka Żaka.

Projekt realizowany jest m.in. poprzez określenie potrzeb studentów i warunków niezbędnych do rozwoju ich aktywności twórczej, opracowanie wytycznych dla ogólnopolskich programów wspierających rozwój tradycji kultury studenckiej i akademickich centrów kultury oraz poprzez portal internetowy sieciujący te jednostki. Chcemy, aby w efekcie budowanej przez nas współpracy powstały rekomendacje, stanowiące podstawę do wsparcia i dalszego rozwoju kultury studenckiej w Polsce.

Kluczową częścią naszego projektu będzie planowane na jesień 2021 r. Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej zorganizowane w ACKiM UMCS Chatka Żaka, na którym zaprezentujemy dogłębną analizę zjawiska kultury studenckiej w realiach XXI wieku. Inicjatywa ta będzie docelowo działaniem cyklicznym, stale monitorującym kierunki rozwoju kultury studenckiej w Polsce.

Wszystkie informacje o projekcie znajdziecie tutaj: https://www.umcs.pl/pl/kultura-studencka-ack-chatka-zaka-umcs-w-lublinie,20368.htm 

Pomysłodawcą projektu jest Izabela Pastuszko, Dyrektor ACKiM UMCS Chatka Żaka, pełnomocnik Rektora ds. Forum Kultury Studenckiej.

Zespół ACKiM UMCS Chatka Żaka do spraw Forum tworzą: Paweł Bik, Bogdan Bracha, Violetta Dryło, Agnieszka Dudek, Karolina Kałkucka i Ilona Woźniak-Kostecka.

Folder Forum Kultury Studenckiej 

Kontakt:
izabela.pastuszko@poczta.umcs.lublin.pl
kulturastudencka@ack.lublin.pl
☎ 81 533 32 01 wew. 130 (w związku z pracą zdalną telefon jest chwilowo nieaktywny)
Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej na Facebooku

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.