Historia Chatki Żaka

Jednym z przedsięwzięć podjętych w ramach rozbudowy Miasteczka Akademickiego w Lublinie była budowa Domu Społeczno-Usługowego.

Obiekt w stylu modernistycznym zaprojektowany był przez Krystynę Różyską z krakowskiego Przedsiębiorstwa Projektowania MIASTOPROJEKT w latach 1958-1960. Budynek usytuowano w sąsiedztwie domów akademickich, przy głównym ciągu komunikacyjnym łączącym akademiki z budynkami wydziałowymi. Umieszczenie głównego wejścia od strony północnej umożliwiło swobodny dostęp do placówki od strony akademików, jak i w drodze powrotnej z zajęć. Dzięki temu założeniu, Dom Społeczno-Usługowy był zawsze „po drodze”.

W zamierzeniu pomysłodawców, nowy obiekt miał pełnić funkcje: stołówki studenckiej, teatru z widownią oraz pomieszczeń dla samorządu i organizacji młodzieżowych. Budynek oddawano w kilku etapach. Najwcześniej, bo w styczniu 1962 r., oddana do użytku część stołówkową.

W październiku 1962 r. ukończono kolejną część placówki, w której mieściły się pomieszczenia administracyjno-usługowe. Na tym etapie Rada Okręgowa Związku Studentów Polskich ogłosiła konkurs na nazwę placówki, zaś termin nadsyłania propozycji ustalono na 1 listopada tego samego roku. Spośród nadesłanych prac, uwagę jurorów przykuła nazwa „Chatka Żaka”, która zwyciężyła w ostatecznym głosowaniu.

Uroczystość nadania, wyłonionej w konkursie nazwy „Chatka Żaka”, odbyła się w sobotę 9 marca 1963 roku, z udziałem władz Uniwersytetu. W święto 20-lecia Uczelni 23 października 1964 r., oddano do użytku ostatnią część obiektu - salę kinowo-estradową, która mogła pomieścić przeszło 400 widzów. Od 1965 roku budynek zaczął oficjalnie pełnić funkcję Akademickiego Centrum Kultury.

Więcej informacji: