Seminarium Badawcze 17-18.06.2021

Przedstawiciele akademickich centrów kultury z całej Polski przyjechali do Chatki Żaka w ramach projektu Forum Kultury Studenckiej!

17 i 18 czerwca w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie odbyło się Seminarium Badawcze w ramach Forum Kultury Studenckiej.

Forum Kultury Studenckiej to projekt zrzeszający akademickie centra kultury z całej Polski, którego głównym celem jest dogłębna analiza kultury studenckiej w kraju oraz wypracowanie rozwiązań systemowych dla jej dalszego rozwoju.

Projekt realizowany jest m.in. poprzez określenie potrzeb studentów i warunków niezbędnych do rozwijania ich aktywności twórczej i opracowanie wytycznych dla ogólnopolskich programów wspierających kulturę studencką i akademickich centrów kultury. Pomysłodawcą projektu jest Izabela Pastuszko, dyrektor ACKiM UMCS Chatka Żaka, pełnomocnik Rektora ds. Forum Kultury Studenckiej.

- Kultura Studencka jest przestrzenią, w której młodzi ludzie mogą odnaleźć siebie i swoje pasje. Dlatego tak ważne jest stworzenie dla nich odpowiednich warunków, w których będą mogli się rozwijać i popełniać błędy. Poprzez Forum Kultury Studenckiej chcemy na nowo pokazać, jak ważny wpływ na życie kulturalne całego kraju mają studenci. – mówi Izabela Pastuszko dyrektor ACKiM UMCS Chatka Żaka, pełnomocnik Rektora ds. Forum Kultury Studenckiej.

Przedstawiciele 9 jednostek z całej Polski po raz pierwszy od początku trwania projektu spotkali się stacjonarnie w ACKiM UMCS Chatka Żaka, by wymienić się doświadczeniami, zaprezentować swoje dotychczasowe działania i wziąć udział we wspólnych szkoleniach.

- Bardzo się cieszymy, że akademickie centra kultury z całej Polski tak licznie odpowiedziały na nasze zaproszenie. Niezwykle miło było spotkać się z osobami, które (tak samo jak my) żyją na co dzień kulturą studencką. Te dwa dni pełne rozmów, prezentacji i warsztatów były niezwykle inspirujące dla nas wszystkich i mamy nadzieję, że ta pozytywna energia, którą razem wytworzyliśmy, przełoży się na kolejne wspólne działania. – dodaje Ilona Woźniak-Kostecka, koordynator projektu.
Kluczową częścią naszego projektu będzie planowane na jesień 2021 r. Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej zorganizowane w ACKiM UMCS Chatka Żaka, na którym zostanie zaprezentowana szczegółowa analiza zjawiska kultury studenckiej w realiach XXI wieku. Docelowo będzie to wydarzenie cykliczne, na bieżąco monitorujące to, w jaki sposób ewoluuje kultura studencka w Polsce.