Publikacja wyników badań 26.11.2020

Wspólnie z Narodowym Centrum Kultury - państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce - zrealizowaliśmy ogólnopolskie badanie wśród studentów uczelni wyższych. Analiza dotyczyła ich działań w obszarze kultury.

26 listopada 2020 roku odbyła się publiczna prezentacja raportu pt. "Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce" na facebookowych fanpage’ach Narodowego Centrum Kultury oraz Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej. W prezentacji wziął udział dyrektor Narodowego Centrum Kultury, dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz., Agnieszka Bąk, Kierownik Działu Badań i Analiz NCK oraz dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. ucz.