Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej 20-22.10. 2021

Przez prawie pół tygodnia w Chatce Żaka studenci i osoby zajmujące się na co dzień kulturą studencką mieli swoje święto. Wszystko za sprawą Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej – trzydniowego wydarzenia pełnego występów artystycznych, warsztatów, paneli dyskusyjnych czy prelekcji.

Wśród gości, którzy odwiedzili Akademickie Centrum Kultury i Mediów, znaleźli się między innymi:

  • Dr Jakub Koper, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. studenckich
  • Mateusz Adamkowski, Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Prof. Rafał Wiśniewski, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury
  • Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju
  • Mateusz Grochowski, Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej
  • Maria Kożewnikow, Przewodnicząca Forum Studentów Uczelni Artystycznych
  • Rektorzy i Prorektorzy polskich uczelni.

Na wydarzenie zgłosiło się 297 uczestników. Do Chatki Żaka przyjechało między innymi 157 młodych artystów z całej Polski i 20 osób reprezentujących jednostki kultury studenckiej.

 – To było prawdziwe święto kultury studenckiej! Niezwykłą przyjemnością było obserwować, że kultura studencka kwitnie zarówno w naszej Chatce Żaka, jak i w innych częściach Polski. Każdy artysta, który wystąpił na naszych scenach, był dla nas inspiracją i poszerzał nasze artystyczne horyzonty. Jednak Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej to nie tylko występy artystyczne, ale także wiele godzin rozmów - tych przeprowadzonych na scenie przed publicznością oraz prywatnie przy kawie. Chatka Żaka stała się przestrzenią do wymiany doświadczeń, nawiązywania nowych znajomości i szukania nowych rozwiązań. Jestem przekonana, że to wydarzenie będzie przełomowe w historii polskiej kultury studenckiej XXI wieku – mówi Izabela Pastuszko, Dyrektor ACKiM UMCS Chatka Żaka, pomysłodawczyni projektu Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej.

Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej było także podsumowaniem dwóch lat realizacji projektu. Po tym czasie można przedstawić następujące wnioski:

1. Polska kultura studencka rozwija się przede wszystkim w akademickich jednostkach kultury studenckiej (obecnych w prawie wszystkich województwach).

2. Akademickie jednostki kultury znajdują się w strukturach organizacyjnych uczelni i na tych uczelniach spoczywa zadanie utrzymania ich działalności w ramach administracyjnych wydatków uczelni – brak systemowych procedur finansowych wspierających ich rozwój programowy.

3. Kadra kultury studenckiej jest kadrą administracyjną polskich szkół wyższych – utrudniony dostęp do szkoleń w celu profesjonalizacji oraz rozwoju zawodowego w kontekście codziennych zadań, które są tożsame z działalnością kadry polskich instytucji kultury.

4. Przynależność do uczelni wyższych jest podstawą tożsamości akademickich jednostek kultury, w których studenci i ich kultura są podmiotem działań, brak jednak systemowych narzędzi do współpracy z szeroko rozumianą kadrą i jednostkami kultury.

5. Dla zbudowania narzędzi do wzmocnienia akademickich centrów kultury, jako miejsc do dalszej zrównoważonej budowy polskiej kultury studenckiej, niezbędne wydaje się wprowadzenie zmian systemowych w zakresie jej finansowania w ramach struktur polskich uczelni wyższych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz merytoryczne wsparcie kadry kultury studenckiej ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– Kultura Studencka nie będzie mogła się w pełni rozwijać, jeżeli nie stworzymy dla młodych ludzi odpowiednich warunków i przestrzeni, niezbędnych do ich samorealizacji. Wierzę, że wspólnymi siłami doprowadzimy do takiego stanu rzeczy, by sformalizować i umiejscowić kulturę studencką w takim miejscu, ażeby nie miały dylematu zarówno władze rektorskie poszczególnych uczelni, jak i same ministerstwa, w jaki sposób strumień finansowania i wsparcia organizacyjnego dla kultury studenckiej skierować – dodaje prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Podczas III dnia Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej została też przyznana Nagroda specjalna „Mecenas Kultury Studenckiej”. Wyróżnienie otrzymał dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz., Dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Profesor wspierał od początku projekt Forum Kultury Studenckiej – zarówno wspomagając sieciowanie podmiotów zajmujących się kulturą studencką, jak i pomagając w budowaniu narzędzi niezbędnych do realizacji założeń wspomnianej inicjatywy.

Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej z założenia ma być wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się co roku w innej jednostce zajmującej się kulturą studencką.

Projekt Forum Kultury Studenckiej został dofinansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej uzyskało:

Honorowy Patronat Ministra Edukacji i Nauki

Honorowy Patronat Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Lubelskiego

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Lublin

Partnerzy projektu:

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Narodowe Centrum Kultury

Forum Studentów Uczelni Artystycznych

Centrum Kultury w Lublinie

Miasto Lublin

Lublin Europejska Stolica Młodzieży 2023

Lubelski Węgiel „BOGDANKA"

Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS

Akademickie Centrum Kultury „Alternator” Uniwersytetu Gdańskiego

Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Akademickie Centrum Kultury Politechniki Częstochowskiej

Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Centrum Nauki i Kultury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Strefa Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej

Strefa Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Studenckie Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego

Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej

Uczelniany Ośrodek Kultury Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Uniwersyteckie Centrum Kultury Uniwersytetu w Białymstoku

Patronaty Medialne:

Akademickie Radio Centrum

TV UMCS

Wiadomości Uniwersyteckie

Polformance

LAJF

TVP3 LUBLIN

Polskie Radio Lublin

Perspektywy

Radio MORS

Radio UWM

Radio Afera

Radio Centrum

UJOT FM

Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej