Trwają przygotowania do 5 Szkolnego Budżetu Obywatelskiego!

Już piąty raz spotkaliśmy w sprawie Szkolnych Budżetów Obywatelskich! 27 września rozmawialiśmy o sposobach zgłaszania projektów, ich weryfikacji i organizacji głosowania. Szkoły i ośrodki prężnie pracują nad organizacją SBO i wzajemnie wymieniają się pomysłami!

Podczas spotkania w dniu 27 września w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka wszyscy mieli możliwość zabrania głosu, wypowiedzenia swojej opinii czy zgłoszenia pomysłów na rozwiązania, które pozwolą sprawnie przeprowadzić proces w placówce.

Debatowaliśmy także nad sprawną i skuteczną organizacją wyboru projektów. Ocena każdego projektu w skali punktowej, głosowanie przez aprobatę, ranking z dodatkowym głosem negatywnym – omówiliśmy te i wiele innych metod oraz ich zalety i wady.Co więcej, rozmawialiśmy o tym, iż głosowanie powinno zostać oparte na następujących zasadach:

 • uwzględnienie więcej niż jednego projektu na karcie do głosowania;
 • przejrzystość i zrozumiałość zasad głosowania;
 • równość i sprawiedliwość;
 • dobrowolność udziału;
 • partycypacyjne zaangażowanie całej społeczności szkolnej.

Konkurs Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie – druga edycja realizowany jest w ramach inicjatywy bilateralnej "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności", finansowanej ze środków Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

(źródło: lublin.eu)

  Aktualności

  Autor
  Paweł Bik
  Data dodania
  30 września 2022