Termin egzaminu Komunikacja społeczna dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

inż. Kamil Chacewicz

30.06.2016

Egzamin Komunikacja społeczna dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia I rok (studia stacjonarne) odbędzie się w dniu 1 lipca 2016 od godziny 12.00 w pokoju 413