Podstawy prawne organizacji i zarządzania. Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne, I stopień, I rok, tryb stacjonarny i niestacjonarny

dr Zbigniew Władek

18.03.2020

Szanowni Państwo

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych realizowanych na Uniwersytecie, w najbliższych dniach przygotuję dla Państwa materiały dydaktyczne, które będą wykorzystane w ramach zdalnego nauczania online. W tym zakresie wykorzystamy system USOS.

W przypadku pytań i wątpliwości możecie Państwo kontaktowac się ze mną za pośrednictwem:

1. adresu e-mail zamieszczonego na profilu pracownika

2. Poprzez system USOS

3. Poprzez Panią starościnę roku, która posiada możliwość kontaktu z prowadzącym, zgodnie z ustaleniami, których dokonaliśmy na pierwszym wykładzie.  

Z pozdrowieniami 

Dr Zbigniew Władek