NFOŚiGW - nabór wniosków - Bioróżnorodność

inż. Kamil Chacewicz

05.01.2024

Uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków do działania 2.3 Bioróżnorodność programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Typ projektu: IV Podnoszenie świadomości ekologicznej i promowanie postaw proekologicznych.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR to 85%. Wkład własny 15%. Minimalna kwota dofinansowania projektu 500 000,00 zł, maksymalna kwota - brak.

Dofinansowanie w ramach działania jest udzielane w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Pełna informacja LINK.