Egzamin z przedmiotu prawo konstytucyjne dla kierunku prawo II roku

dr hab. Wojciech Orłowski

05.09.2016

Egzamin z przedmiotu prawo konstytucyjne dla kierunku prawo II roku (studia stacjonarne) odbędzie się w dniu 6 września 2016 r. o godzinie 10.00 w auli A.