Badania profilaktyczne w roku 2024

inż. Kamil Chacewicz

05.01.2024

Szanowni Państwo,

od 1 stycznia 2024 roku miejscem świadczenia usług profilaktycznej opieki zdrowotnej jest centrum medyczne / przychodnia:

CENTERMED Sp. z o.o.
ul. Weteranów 46, 20-044 Lublin

Skierowania na badania lekarskie będą przekazywane drogą elektroniczną po wypełnieniu formularza:

Skierowanie na badania - wniosek

(wypełnia tyko kierownik lub osoba upoważniona)

Na stronie UMCS w zakładce Pracownik/Kadry i Płace/ Ochrona zdrowia/Badania lekarskie zostały umieszczone aktualnie obowiązujące wytyczne i instrukcja dotycząca elektronicznego skierowania pracownika na wymagane badania profilaktyczne.

Pełna informacja LINK.