Zaliczenie na poczet praktyki czynności wykonywanych w ramach zatrudnienia/działalności

ZALICZENIE NA POCZET PRAKTYKI CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W RAMACH ZATRUDNIENIA/DZIAŁALNOŚCI:
W celu zaliczenia na poczet praktyki czynności wykonywanych w ramach zatrudnienia/działalności należy:

1) Zalogować się do Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk i wprowadzić dane dotyczące podstawy odbycia praktyki (należy wybrać opcję: praktyka zaliczona na innej podstawie).
2) Pobrać i wypełnić wniosek o zaliczenie na poczet praktyki czynności wykonywanych w ramach zatrudnienia/ działalności (dostępny w zakładce: Do pobrania).
3) Zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk skan wniosku o zaliczenie na poczet praktyki czynności wykonywanych w ramach zatrudnienia/działalności i dokumentów potwierdzających zakres tych czyności oraz miejsce i czas ich wykonywania.

UWAGA!
Dokumenty, o których mowa w pkt 3 należy zeskanować do jednego pliku pdf, zachowując następującą kolejność:
a) wniosek o zaliczenie na poczet praktyki czynności wykonywanych w ramach zatrudnienia/działalności,
b) dokumenty potwierdzające zakres wykonywanych czyności oraz miejsce i czas ich wykonywania.
Plik powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i numerem albumu studenta, według wzoru: Jan Kowalski (123456) - dokumentacja praktykiPlik należy zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk korzystając z opcji: dodaj załącznik.

4) Dostarczyć opiekunowi praktyk oryginały dokumentów zamieszczonych w systemie.

Do pobrania: